SørenSchmidtThomsen2

Søren Schmidt Thomsen

Søren Schmidt Thomsen er direktør i Triangle Energy Alliance.