GridTech articles feed https://pro.ing.dk/ da Stram tidsramme kan sætte energiøer under pres https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/stram-tidsramme-kan-saette-energioeer-under-pres-6876 To kæmpe vindmølleparker og tilhørende brændstofproduktion skal stå klar om 10 år. Er det kort tid, eller er det bare kendt teknologi, som skal sættes sammen? Thu, 28 May 2020 05:40:31 +0200 Bjørn Godske https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/stram-tidsramme-kan-saette-energioeer-under-pres-6876 Power-to-X Der skal mere fut i udfasning af naturgasfyr https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/der-skal-mere-fut-i-udfasning-af-naturgasfyr-6874 At komme af med gasfyrene er blandt de billigste klimavirkemidler – men der skal tages andre midler i brug, vurderer eksperter. Thu, 28 May 2020 05:35:59 +0200 Sanne Wittrup https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/der-skal-mere-fut-i-udfasning-af-naturgasfyr-6874 Naturgas Fem små ‘skub’ til danskerne kan fremme energirenoveringer https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fem-smaa-skub-til-danskerne-kan-fremme-energirenoveringer-6870 En ny analyse giver fem bud på konkrete tiltag, der kan øge antallet af energibesparende renoveringer af danske hjem ved hjælp af nudging og dermed bidrage til at indfri et CO2-reduktionspotentiale på 0,15 mio. ton.   Thu, 28 May 2020 05:30:06 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fem-smaa-skub-til-danskerne-kan-fremme-energirenoveringer-6870 Energieffektivisering Rammerne, ikke teknologien i sig selv, udfordrer storskala-PtX https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/rammerne-ikke-teknologien-i-sig-selv-udfordrer-storskala-ptx-6821 Hvis Power-to-X skal skaleres op til at blive af betydning for klimamålenes indfrielse, skal der styr på reguleringen af den nødvendige infrastruktur og af dennes placering, mens et utal af aktører skal lære at arbejde sammen. Tue, 26 May 2020 05:30:49 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/rammerne-ikke-teknologien-i-sig-selv-udfordrer-storskala-ptx-6821 Power-to-X Ny teknologi kan opgradere biogas ved hjælp af mikroorganismer https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ny-teknologi-kan-opgradere-biogas-ved-hjaelp-af-mikroorganismer-6829 Forskere på DTU har fundet en ny biologisk metode, der ved hjælp af mikroorganismer øger andelen af methan i biogas. Irini Angelidaki, der er professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi hos DTU Miljø, fortæller i dagens Synspunkt mere om perspektiverne og teknologien bag den nye metode. Tue, 26 May 2020 05:30:00 +0200 Irini Angelidaki https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ny-teknologi-kan-opgradere-biogas-ved-hjaelp-af-mikroorganismer-6829 Biogas Danmark er et skridt tættere på 560 MW havvind ved Omø og Jammerland Bugt https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/danmark-er-et-skridt-taettere-paa-560-mw-havvind-ved-omoe-og-jammerland-bugt-6837 Efter otte år og betydelig lokal modstand har Energistyrelsen godkendt forundersøgelserne til etableringen af European Energys havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.  Tue, 26 May 2020 05:25:35 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/danmark-er-et-skridt-taettere-paa-560-mw-havvind-ved-omoe-og-jammerland-bugt-6837 Vindmøller Regeringens storstilede klimaplan bidrager til en brøkdel af CO2-målet https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/regeringens-storstilede-klimaplan-bidrager-til-en-broekdel-af-co2-maalet-6799 Fra Ing.dk: Regeringens udspil til den første del af klimahandlingsplanen nedbringer kun CO2-udledningen med 2 ud af de nødvendige 19 mio. ton CO2 frem mod 2030. Wed, 20 May 2020 21:54:52 +0200 Louise Olifent, Sanne Wittrup https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/regeringens-storstilede-klimaplan-bidrager-til-en-broekdel-af-co2-maalet-6799 Klima Lavt ambitionsniveau eller rette takter? Brancherne tager blandet imod klimaudspil https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/lavt-ambitionsniveau-eller-rette-takter-brancherne-tager-blandet-imod-klimaudspil Mens store dele af Energi-Danmark savner ambitioner i klimaudspil, bakker erhvervsliv og industri op om regeringens første input til klimahandlingsplanerne. Wed, 20 May 2020 21:45:00 +0200 Liv Bjerg Lillevang, Louise Olifent https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/lavt-ambitionsniveau-eller-rette-takter-brancherne-tager-blandet-imod-klimaudspil Klima Ugens energi: Krav om bæredygtig biomasse, et klimaudspil med lunkne toner og nordjyske giganter https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-krav-om-baeredygtig-biomasse-et-klimaudspil-med-lunkne-toner-og Med kun få blade revet af kalenderen for denne uge har der været nok af store energipolitiske begivenheder at dække. En central del af dækningen omhandler et udspil til de kommende klimahandlingsplaner, som regeringen vil præsentere i sin helhed denne eftermiddag, mens en central karakter i den forbindelse er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Wed, 20 May 2020 05:50:28 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-krav-om-baeredygtig-biomasse-et-klimaudspil-med-lunkne-toner-og Ugens energi Fjernvarmen foretrækker CO2-fangst over dyre alternativer til affaldsvarme https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fjernvarmen-foretraekker-co2-fangst-over-dyre-alternativer-til-affaldsvarme-6749 Dansk Fjernvarmes udviklingschef, Kim Behnke, er stolt af den danske udnyttelse af affaldsforbrænding til varme. Han anerkender, at der kan findes alternativer til affaldsvarme inden 2030, men det vil være dyrt, og der vil ifølge ham være behov for forbrænding af affald også om 10 år. Tue, 19 May 2020 05:45:11 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fjernvarmen-foretraekker-co2-fangst-over-dyre-alternativer-til-affaldsvarme-6749 Fjernvarme Offentlig støtte til ladestandere må ikke spænde ben for et spirende kommercielt marked https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/offentlig-stoette-til-ladestandere-maa-ikke-spaende-ben-et-spirende-kommercielt Når det kommer til ladestandere, bør det offentlige alene udbyde opgaver med at levere hurtigladning inden for bestemte områder, som samlet set binder Danmark sammen, skriver Drivkraft Danmark i dette indlæg. Tue, 19 May 2020 05:30:00 +0200 Allan Skytte Christensen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/offentlig-stoette-til-ladestandere-maa-ikke-spaende-ben-et-spirende-kommercielt Elbiler Politisk udspil fra KL skal sikre fremtidens VE-projekter og afhjælpe borgerprotester https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/politisk-udspil-fra-kl-skal-sikre-fremtidens-ve-projekter-og-afhjaelpe Selv om klimaminister Dan Jørgensen (S) skulle lykkes med at få fjernet det omstridte vindmølleloft, vil fremtidens VE-projekter angiveligt fortsat møde borgerprotester. Men det skal endnu et nyt udspil fra KL forsøge at rette op på med en jord- og klimafond, VE-udbygningsaftaler, justering af kirkestifternes vetoret og mulighed for at flytte ringe natur. Tue, 19 May 2020 05:00:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/politisk-udspil-fra-kl-skal-sikre-fremtidens-ve-projekter-og-afhjaelpe Vedvarende energi Første udspil til en klimahandlingsplan: Op til hvert 4. olie- og gasfyr skal skrottes https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/foerste-udspil-til-en-klimahandlingsplan-op-til-hvert-4-olie-og-gasfyr-skal Fra Ing.dk: Dyrere olie og gas kombineret med billigere el til elvarme, samt tilskud til varmepumper skal få sendt op til 120.000 opvarmingsfyr baseret på fossile brændsler til skrotning. Mon, 18 May 2020 09:15:35 +0200 Henning Mølsted https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/foerste-udspil-til-en-klimahandlingsplan-op-til-hvert-4-olie-og-gasfyr-skal Varmepumper Forskningsminister om Power-to-X: »Vi skal turde prioritere det her« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/forskningsminister-om-power-x-vi-skal-turde-prioritere-det-her-6729 Mange pile peger i retning af, at vi skal skrue op for forskning, udvikling og investering i konverteringsteknologier, så PtX kan bidrage til et fremtidigt CO2-neutralt samfund. Det skal understøttes politisk, mener forskningsministeren.  Fri, 15 May 2020 15:15:31 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/forskningsminister-om-power-x-vi-skal-turde-prioritere-det-her-6729 Power-to-X Ugens energi: Nyt liv til udtjente møller, nye kabler til vands og til lands og en ambitiøs klimaplan https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-nyt-liv-til-udtjente-moeller-nye-kabler-til-vands-og-til-lands-og-en Kære læsere Hermed ugens sidste nyhedsbrev, hvor vi vender tilbage til historien, om hvor danske vindmøller ender deres dage. Det er nemlig ikke alle møller, der som tidligere beskrevet ender på lossepladsen. Derudover skal vi runde et par større kabelprojekter, der i denne uge er faldet på plads. Blandt andet skal NKT stå for nettilslutningen af den kæmpe Vandel III-solcellepark. Til sidst gennemgår vi IDA's nyligt fremlagte bud på en køreplan til at nå 2030-reduktionsmålet. En plan, der måske kan inspirere politikerne, som torsdag i denne uge har vedtaget landets første klimalov. Fri, 15 May 2020 05:50:06 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-nyt-liv-til-udtjente-moeller-nye-kabler-til-vands-og-til-lands-og-en Ugens energi Er Danmark klar til en fremtid uden affaldsforbrænding? https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/er-danmark-klar-til-en-fremtid-uden-affaldsforbraending-6698 Affaldsforbrænding har i generationer været en dansk succeshistorie, der både løste et miljø- og energiproblem, men nu kræver flere parter, at der skal diskuteres en udfasning af teknologien. Spørgsmålet er hvilke konsekvenser det vil have. Thu, 14 May 2020 06:00:26 +0200 Simon Freiesleben https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/er-danmark-klar-til-en-fremtid-uden-affaldsforbraending-6698 Klima IDA Klimaplan: Vi får brug for 1400 MW nye gaskraftværker https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ida-klimaplan-vi-faar-brug-1400-mw-nye-gaskraftvaerker-6701 Ud over de nye gaskraftværker skal de eksisterende decentrale kraftvarmeværker holdes kørende som spidslastværker, så vi kan klare os, når vinden ikke blæser, foreslås det i planen. Thu, 14 May 2020 06:00:00 +0200 Sanne Wittrup https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ida-klimaplan-vi-faar-brug-1400-mw-nye-gaskraftvaerker-6701 Klima DTU Compute og Dansk Energi nærstuderer energifællesskabers rolle i elnettet https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/dtu-compute-og-dansk-energi-naerstuderer-energifaellesskabers-rolle-i-elnettet Gennem et nyt demonstrationsprojekt vil Dansk Energi og DTU Compute finde frem til energifællesskabers indvirkning på elnettet i forskellige netopbygninger. Thu, 14 May 2020 05:50:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/dtu-compute-og-dansk-energi-naerstuderer-energifaellesskabers-rolle-i-elnettet Energi-infrastruktur Vindmølleloft presses fra alle kanter: En mulig afskaffelse afhænger af Dansk Folkeparti https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/vindmoelleloft-presses-fra-alle-kanter-en-mulig-afskaffelse-afhaenger-af-dansk Interesseorganisationer, NGO’er, politiske partier og klimaministeren ser alle gerne energiaftalens loft over landmøller fjernet. Efter at have afvist at fravige fra aftalen er Dansk Folkeparti nu ved at bløde op.  Thu, 14 May 2020 05:30:55 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/vindmoelleloft-presses-fra-alle-kanter-en-mulig-afskaffelse-afhaenger-af-dansk Vindmøller Radius flytter sig for letbane: »Det er som en ormegård hver gang« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/radius-flytter-sig-letbane-det-er-som-en-ormegaard-hver-gang-6624 Hovedstadens Letbane krydser otte kommuner og tusindvis af ledninger, hvis ejere må vige for infrastrukturen. Alene elnetselskabet Radius skal flytte på 750 kabler langs den 28 kilometer bane-strækning.  Tue, 12 May 2020 05:58:02 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/radius-flytter-sig-letbane-det-er-som-en-ormegaard-hver-gang-6624 Elforsyning Derfor må og skal Danmark sige nej til ny oliejagt i Nordsøen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/derfor-maa-og-skal-danmark-sige-nej-til-ny-oliejagt-i-nordsoeen-6602 Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, har svært ved at se, hvilke argumenter der efterhånden er tilbage for at udvide produktionen af olie i Nordsøen. Til gengæld har hun mange argumenter imod. Tue, 12 May 2020 05:50:00 +0200 Helene Hagel https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/derfor-maa-og-skal-danmark-sige-nej-til-ny-oliejagt-i-nordsoeen-6602 Olie Fra TSO til prosumer: Forskere vil skabe rammerne for handel med fleksibilitet  https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fra-tso-til-prosumer-forskere-vil-skabe-rammerne-handel-med-fleksibilitet-6664 På den græske elbørs, i et tysk storskala energifællesskab og et cypriotisk micro-grid vil det europæiske forskningsprojekt FEVER udvikle og teste nogle af de systemer, der på intelligent og digitaliseret vis kan skabe fleksibilitet i elnettet på flere niveauer.  Tue, 12 May 2020 05:40:23 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fra-tso-til-prosumer-forskere-vil-skabe-rammerne-handel-med-fleksibilitet-6664 Forskning Svenskere bygger vindmølletårn af træ https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/svenskere-bygger-vindmoelletaarn-af-trae-6657 Et 30 meter højt vindmølletårn af træ er blevet opført ved Gøteborg. Tårne på ‘mindst 150 meter’ er på vej, hvis den første test viser gode resultater. Virksomheden bag mener, at deres metode kan skære 30-40 procent af prisen på at levere og opføre vindmølletårne. Tue, 12 May 2020 05:30:57 +0200 Ulrik Andersen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/svenskere-bygger-vindmoelletaarn-af-trae-6657 Vindmøller Stort gasprojekt skubber Energinet ud i nye it-investeringer https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/stort-gasprojekt-skubber-energinet-ud-i-nye-it-investeringer-6581 Et stort byggeprojekt hos Energinet om en international gasrørledning har også ført til en jagt efter nye it-systemer. De skal bruges til at håndtere, at større mængder af gas fremover skal transporteres gennem Danmark. Thu, 07 May 2020 05:55:15 +0200 Christoffer Elmann Ranhauge https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/stort-gasprojekt-skubber-energinet-ud-i-nye-it-investeringer-6581 Naturgas Ugens energi: Grønt energilaboratorium i Aalborg, stridigheder om fynsk fjernvarmesalg og Tesla som britisk strømproducent https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-groent-energilaboratorium-i-aalborg-stridigheder-om-fynsk En lidt kortere arbejdsuge end normalt er ved at nå sin ende, og da GridTech ikke udkommer i morgen på Store Bededag, har denne mindre ugeopsamling sneget sig ind i nyhedsbrevet. Med færre dage at 'samle op' fra starter vi med et tilbageblik på en historie fra udgangen af sidste uge. I anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag kunne statsminister Mette Frederiksen nemlig præsentere, hvad der af regeringen selv er beskrevet som første indspark til en grøn genopretning af samfundet efter corona. 1. maj præsenterede hun i sin tale et forslag om at afsætte 30 mia. kr. Thu, 07 May 2020 05:45:14 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-groent-energilaboratorium-i-aalborg-stridigheder-om-fynsk Ugens energi Politisk loft over møller under pres: Vindmøller kan køre rentabelt i 30-50 år https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/politisk-loft-over-moeller-under-pres-vindmoeller-kan-koere-rentabelt-i-30-50-aar Fra Ing.dk: Vindmøller, som kan holde i op til 50 år, presser nu Energiaftalen fra 2018, hvor man gik ud fra, at små, gamle vindmøller hurtigt ville blive skiftet ud med nye og større. Thu, 07 May 2020 05:30:00 +0200 Sanne Wittrup https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/politisk-loft-over-moeller-under-pres-vindmoeller-kan-koere-rentabelt-i-30-50-aar Vindmøller Energibranchens topchefer ser lyst på fremtidens eksportmuligheder trods coronakrisen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/energibranchens-topchefer-ser-lyst-paa-fremtidens-eksportmuligheder-trods Coronapandemien og uvished om den politiske situation i Tyskland vil give lidt flimmer på skærmen, men i det lange løb er der udbredt optimisme hos flere af energisektorens spidser efter et rekordår for eksport af vindteknologier og -services. Thu, 07 May 2020 05:30:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/energibranchens-topchefer-ser-lyst-paa-fremtidens-eksportmuligheder-trods Vedvarende energi På Lolland er fleksibilitet en lokal ydelse https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/paa-lolland-er-fleksibilitet-en-lokal-ydelse-6551 Med tilsammen 110 MW havvind har Hofor og Centrica budt ind som aktører på et ganske lokalt regulerkraftmarked. Det kommende halve år vil de kunne byde ind med fleksibilitet til specifikke transformerstationer, der skal aflastes i peak-situationer. Tue, 05 May 2020 06:01:09 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/paa-lolland-er-fleksibilitet-en-lokal-ydelse-6551 Elbalance Mens kulkraftværker lukker ned i vest, skyder nye op i øst https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/mens-kulkraftvaerker-lukker-ned-i-vest-skyder-nye-op-i-oest-6543 På tværs af Vesteuropa har langt de flest lande nu annonceret udfasning af kul senest i 2030, mens tre lande allerede er helt kulfri. Men i Østeuropa bliver den skadelige røg fra kulkraftværkerne kun tykkere, i takt med at der opføres nye sorte kraftværker. Tue, 05 May 2020 05:55:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/mens-kulkraftvaerker-lukker-ned-i-vest-skyder-nye-op-i-oest-6543 Kulkraft Forskere til politikerne: Her skal I skrue på energilovgivningen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/forskere-til-politikerne-her-skal-i-skrue-paa-energilovgivningen-6563 Fireårigt, internationalt forskningsprojekt har identificeret barrierer i nuværende energilovgivnig og -rammevilkår, hvis klimamålene skal nås. Forskerne har nu sendt anbefalingerne til Folketingets politikere. Tue, 05 May 2020 05:46:00 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/forskere-til-politikerne-her-skal-i-skrue-paa-energilovgivningen-6563 Rammevilkår Ugens energi: Forhandlinger om grønt økonomi-boost, gamle landmøller fremfor nye og hæder af danske energiøer https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-forhandlinger-om-groent-oekonomi-boost-gamle-landmoeller-fremfor-nye Kære læsere Med denne ugeopsamling varmer vi op til weekenden med et fokus på nogle af ugens energipolitiske dagsordener og et par succeshistorier fra den vedvarende energis verden. Først runder vi klimapartnerskabernes ønske om grønne genopretningsplaner i kølvandet på covid-19, der ser ud til både nationalt og på europæisk plan at kunne blive en realitet. Spørgsmålet er blot hvornår. Fri, 01 May 2020 06:03:17 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-forhandlinger-om-groent-oekonomi-boost-gamle-landmoeller-fremfor-nye Ugens energi Små kraftvarmeværker skal ind i fremtidens markeder for ydelser i distributionsnettet https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/smaa-kraftvarmevaerker-skal-ind-i-fremtidens-markeder-ydelser-i Med støtte fra Innovationsfonden har Dansk Energi sammen med DTU, PSI Software og en række øvrige internationale partnere lanceret et demonstrationsprojekt, der skal vise decentrale kraftvarmeværker vejen til at deltage i markeder for ydelser i distributionsnettet. Thu, 30 Apr 2020 06:01:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/smaa-kraftvarmevaerker-skal-ind-i-fremtidens-markeder-ydelser-i Energieffektivisering Aalborg Forsyning vil lagre varme i to 500.000 kubikmeter damme https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/aalborg-forsyning-vil-lagre-varme-i-500000-kubikmeter-damme-6504 I Nordjylland vil overskydende termisk energi for eftertiden kunne gemmes i to kæmpe damvarmelagre. For nu er forsyningens planer om lagrene godkendt til fordebat og udbudt til markedsundersøgelse.  Thu, 30 Apr 2020 05:55:40 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/aalborg-forsyning-vil-lagre-varme-i-500000-kubikmeter-damme-6504 Lagring Eksperter på jagt efter mystisk fejl: Skagerrak-kabel lukkes i ti uger https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/eksperter-paa-jagt-efter-mystisk-fejl-skagerrak-kabel-lukkes-i-ti-uger-6488 Mindre end fem år efter den blev sat i drift, må den kraftige kabelforbindelse Skagerrak 4 til Norge lukkes ned henover sommeren for at finde årsagen til nogle fejl, som har ramt det danske landkabel. Thu, 30 Apr 2020 05:30:22 +0200 Sanne Wittrup https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/eksperter-paa-jagt-efter-mystisk-fejl-skagerrak-kabel-lukkes-i-ti-uger-6488 Energi-infrastruktur Realisering af klimamål kræver ny-start – ikke genstart https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/realisering-af-klimamaal-kraever-ny-start-ikke-genstart-6481 Anbefalingerne fra energien og forsyningens klimapartnerskab står ved magt på trods af corona-pandemi. Men skal målene nås, skal der tænkes nyt, hjælpes grønt og prioriteres hårdt.  Tue, 28 Apr 2020 06:01:56 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/realisering-af-klimamaal-kraever-ny-start-ikke-genstart-6481 Klima Ekspert efter effektiviseringsanalyse: »Sæt fjernvarmen fri« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ekspert-efter-effektiviseringsanalyse-saet-fjernvarmen-fri-6475 Lynanalyse har endnu engang påvist mulige milliardbesparelser i fjernvarme- og elsektorerne. Branchen søger opgør med McKinsey-metoder og indtægtsrammeregulering i fjernvarmen, mens energianalytiker er enig i det sidste og taler for konkurrenceudsættelse.  Tue, 28 Apr 2020 05:55:26 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ekspert-efter-effektiviseringsanalyse-saet-fjernvarmen-fri-6475 Rammevilkår Energirenoveringer giver mening før, under og efter coronakrisen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/energirenoveringer-giver-mening-foer-under-og-efter-coronakrisen-6480 Der skal investeres massivt i energieffektiviseringer, hvis de nationale såvel som internationale klimamål skal nås. Og her er de offentlige bygninger, der i øjeblikket står tomme under coronakrisen, et oplagt sted at starte, skriver Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i Synergi, i dette synspunkt. Tue, 28 Apr 2020 05:30:00 +0200 Katrine Bjerre M. Eriksen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/energirenoveringer-giver-mening-foer-under-og-efter-coronakrisen-6480 Energieffektivisering Ugens energi: Modvind for møllebranchen, spørgsmål til hastelov og samråd om nordsøolien https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-modvind-moellebranchen-spoergsmaal-til-hastelov-og-samraad-om Kære læser Hermed afrundes en nyhedsuge, hvor det ikke har skortet på energinyheder. Hastebehandlingen om et lovforslag, der som omtalt her på sitet skal give mulighed for at udskyde støtte-relaterede frister for blandt andet husstandsmøller og biogas, har affødt en lang række spørgsmål til klimaministeren, blandt andet om myndighedsbehandlingen som følge af en vedtagelse. Fri, 24 Apr 2020 06:00:00 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-modvind-moellebranchen-spoergsmaal-til-hastelov-og-samraad-om Ugens energi Fusionsforskere bygger om og opgraderer igen og igen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fusionsforskere-bygger-om-og-opgraderer-igen-og-igen-6429 Fra Ing.dk: Flerårig opgradering skal gøre tysk fusionsreaktor klar til pulser a 30 minutters længde. På engelsk reaktor gør man sig klar til forsøg med tritium og håber at slå en 23 år gammel rekord. Thu, 23 Apr 2020 10:00:54 +0200 Jens Ramskov https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fusionsforskere-bygger-om-og-opgraderer-igen-og-igen-6429 Fusionsenergi Udbredelse af ladeinfrastruktur uden for byerne kræver flere politiske tiltag https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/udbredelse-af-ladeinfrastruktur-uden-byerne-kraever-flere-politiske-tiltag-6395 Ved forsøgsordning med ladeinfrastruktur i området uden for byerne har ladestandere ikke kunnet begå sig på markedsvilkår, og spørgsmålet er, om de nye investeringer fra puljen til grøn transport kan afhjælpe problematikken. Ifølge brancheaktører skal der endnu flere og langt større investeringer til. Thu, 23 Apr 2020 06:05:00 +0200 Morten Madsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/udbredelse-af-ladeinfrastruktur-uden-byerne-kraever-flere-politiske-tiltag-6395 Elbiler Ny forening vil fremme termonet: »Hvis vi går sammen, kan vi gøre det bedre end hver for sig« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ny-forening-vil-fremme-termonet-hvis-vi-gaar-sammen-kan-vi-goere-det-bedre-end Nystiftede Termonet Danmark vil skabe rammer for fælles opvarmning, der hvor fjernvarmen ikke kan nå ud. Denne fællesskabstanke kan blive en ny dansk eksportvare, mener formand.  Thu, 23 Apr 2020 05:55:16 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ny-forening-vil-fremme-termonet-hvis-vi-gaar-sammen-kan-vi-goere-det-bedre-end Varmepumper Køler solceller ned med vand - kan øge effekten med 12 procent https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/koeler-solceller-ned-med-vand-kan-oege-effekten-med-12-procent-6361 Afkøling med vand kan øge solcellernes effekt med op til 12 procent. Thu, 23 Apr 2020 05:30:00 +0200 Erik Martiniussen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/koeler-solceller-ned-med-vand-kan-oege-effekten-med-12-procent-6361 Solceller Kildevalg til varmepumper negligeres ofte: »Det ville næsten være for let, hvis der fandtes ét rette miks« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/kildevalg-til-varmepumper-negligeres-ofte-det-ville-naesten-vaere-let-hvis-der Et nyligt forsvaret ph.d.-projekt viser betydningen af at opveje valget af energikilder til et givent varmepumpeprojekt. Det bør der tages højde for i planlægningen af nye, store varmepumper, så planerne rummer den optimale sammensætning af kilder. Tue, 21 Apr 2020 06:12:00 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/kildevalg-til-varmepumper-negligeres-ofte-det-ville-naesten-vaere-let-hvis-der Varmepumper Lyn-lov kan udskyde støtte-relaterede frister for husstandsmøller og biogas https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/lyn-lov-kan-udskyde-stoette-relaterede-frister-husstandsmoeller-og-biogas-6376 Med hastebehandling kan en ny lov inden for den kommende uge dispensere fra kravet om nettilslutning af nye husstandsmøller og samtidig forlænge fristen for at søge om biogasstøtte. Det kan dog have negative konsekvenser, vurderer biogasbranche.  Tue, 21 Apr 2020 06:07:42 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/lyn-lov-kan-udskyde-stoette-relaterede-frister-husstandsmoeller-og-biogas-6376 Biogas Biogas i Danmarks største energilager vil sikre et stabilt elnet https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/biogas-i-danmarks-stoerste-energilager-vil-sikre-et-stabilt-elnet-6286 Den grønne energiproduktion kommer mere og mere ud af takt med energiforbruget. Gasnettet med biogas får den grønne energiproduktion til at spille i takt med energiforbruget. Tue, 21 Apr 2020 05:30:00 +0200 Bruno Sander Nielsen https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/biogas-i-danmarks-stoerste-energilager-vil-sikre-et-stabilt-elnet-6286 Biogas Ugens energi: Aftaler om ladestandere og olieproduktion falder på plads, mens politiske aktører giver bud på vejen til grøn vækst https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-aftaler-om-ladestandere-og-olieproduktion-falder-paa-plads-mens Kære læsere Velkommen tilbage til denne nyhedsopsamling, der efter en påskepause er en lidt længere én af slagsen. Vi kommer forbi aftalen om flere ladestandere, runder et par væsentlige nyheder om danske kraftvarmeværker og prøver at summere op på nogle af alle de bud, der er kommet på en grøn vej til en bedre økonomi på den anden side af coronakrisen. Og så har vi også et par energimæssige føljetoner, vi skal forbi. I næste uge er GridTech tilbage i indbakken på normal vis med nyheder og synspunkter tirsdag og torsdag, samt med ugens nyhedsopsamling fredag. Fri, 17 Apr 2020 06:00:34 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ugens-energi-aftaler-om-ladestandere-og-olieproduktion-falder-paa-plads-mens Ugens energi Aalborg godkender geotermiprojekt til over 1 mia. kr.  https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/aalborg-godkender-geotermiprojekt-til-over-1-mia-kr-6349 En grøn omstilling af opvarmningen i det nordjyske er kommet et skridt videre, idet Aalborg Kommunes Miljø- og Energiudvalg har godkendt en plan for 100 MW geotermi, der skal erstatte det kulfyrede Nordjyllandsværk.  Thu, 16 Apr 2020 14:09:31 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/aalborg-godkender-geotermiprojekt-til-over-1-mia-kr-6349 Geotermi Ud med majs og ind med rester: Nye krav kan gøre dansk biogas mere bæredygtig https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ud-med-majs-og-ind-med-rester-nye-krav-kan-goere-dansk-biogas-mere-baeredygtig Danmark skal fra juni 2021 leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for brug af biomasse, blandt andet til biogas. Implementeringen falder sammen med en revidering af reglerne for brug af afgrøder til biogasproduktion. Følges forskernes anbefalingerne, kan det betyde farvel til eksempelvis majs og roer dyrket til biogas.  Wed, 15 Apr 2020 06:15:06 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/ud-med-majs-og-ind-med-rester-nye-krav-kan-goere-dansk-biogas-mere-baeredygtig Biogas Midtjylland har landets højeste VE-andel: »En nøgle hertil er tværkommunalt samarbejde« https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/midtjylland-har-landets-hoejeste-ve-andel-en-noegle-hertil-er-tvaerkommunalt Seneste opgørelse viser, at 43,5 procent af energiforbruget i Region Midtjylland kom fra vedvarende energi i 2018 mod 35,7 procent på landsplan. Energistrategier og videndeling har hjulpet det på vej, vurderer regionen.  Wed, 15 Apr 2020 06:12:20 +0200 Liv Bjerg Lillevang https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/midtjylland-har-landets-hoejeste-ve-andel-en-noegle-hertil-er-tvaerkommunalt Vedvarende energi Flygtige rammevilkår spænder ben for grønnere fjernvarme https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/flygtige-rammevilkaar-spaender-ben-groennere-fjernvarme-6242 Fjernvarmen kan, vil og skal bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Men regler og politiske rammevilkår modarbejder grøn fremdrift, hvor bl.a. bygningsreglementet favoriserer varmepumpen over fjernvarmen og er en barriere mod at udnytte overskudsvarme, lyder det fra fjernvarmechef i AffaldVarme Aarhus. Wed, 15 Apr 2020 06:00:00 +0200 Elsebeth Arendt https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/flygtige-rammevilkaar-spaender-ben-groennere-fjernvarme-6242 Synspunkt