Peter Boje, Chemistry Consulting
Peter Boje, Grundlægger og ejer , Chemistry Consulting

Peter Boje er grundlægger og ejer af konsulent- og rådgivervirksomheden Chemistry Consulting, der arbejder med kemi.