Martin Hansen

Martin Hansen

Vicedirektør, Energistyrelsen
Martin Hansen er vicedirektør i Energistyrelsen, hvor han har ansvaret for Energistyrelsens Center for Forsyning. Han har tidligere været ansat som kontorchef for Koncernøkonomi i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, hvor han også tidligere har været chef for kontoret for National Energi. Martin Hansen er kandidat i Environmental Resource Economics fra LIFE (Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).