Lisbeth Hilbert
Lisbeth Rischel Hilbert, forretningschef , Force Technology

Lisbeth Rischel Hilbert har en PhD i materialeteknologi fra Danmarks Tekniske Univeristet (DTU) og fungerer i dag som forretningschef hos Force Technology.