Lars Henrik Nielsen
Lars Henrik Nielsen, Statsgeolog, Stratigrafisk Afdeling , GEUS

Den 1. juli 2017 genudnævnes Lars Henrik Nielsen som statsgeolog ved GEUS, og fortsætter dermed som leder af Stratigrafisk Afdeling, hvor han bl.a. skal lede GEUS' bidrag til den grønne energiomstilling.