Kristian Lykkemark Andersen - FORCE Technology
Kristian Lykkemark Andersen, forretningschef , Force Technology

Kristian Lykkemark Andersen har siden 2008 været ansat hos Force Technology og fungerer i dag som forretningschef.