Katarina, DKF

Katarina Ammitzbøll

Katarina Ammitzbøll sidder i Folketinget for Det Konservative Folkeparti, ligesom hun er medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.