Alle kommende events

Temadag ved Dansk Fjernvarme om nyeste lovgivning

access_time15. jun 09:00
place Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark, eller online
Dansk Fjernvarme

Er du opdateret på nyeste lovgivning og regler inden for fjernvarmeområdet? Kom og få serveret det vigtigste nye lovstof på en nem og spændende måde. Temadagen var oprindeligt planlagt den 25. marts 2021, men er blevet udskudt på grund af corona-situationen. Dagen giver dig et godt overblik over de vigtigste ændringer i love, direktiver, administrative regler, afgørelser etc.

Netværksmøde i Wind Denmark om bæredygtighed

access_time16. jun 10:00
Wind Denmark

Wind Denmark inviterer til netværksmøde om bæredygtighed den 16. juni 2021. Det første fysiske møde i Wind Denmark's bæredygtighedsnetværk afholdes på Scandic Bygholm i Horsens. Her vil være gode mulighed for at lære kollegaer i andre virksomheder at kende, som arbejder med samme dagsorden, samt at få inspiration til at komme videre med bæredygtighedstiltag hjemme i virksomheden. På opstartsmøde den 12. april efterlyste flere en oversigt og kort introduktion til de værktøjer, som virksomheder kan bruge til at kortlægge nuværende status og beregne forbedringer.

RE-Scandinavia 2021

access_time17. jun 12:30
Wind Denmark

Wind Denmark and the Swedish Windpower Association are once again hosting the RE-Scandinavia conference concerning Power Purchase Agreements (PPAs). PPAs are contracts between buyers and sellers of renewable energy (RE) from e.g. wind power and solar power. In a world where support schemes for wind energy are being gradually phased out, PPA's can be a valuable tool to decrease risks and drive new investments in wind energy. The ambitious climate and energy targets set out by the EU and individual countries are driving many parts of our society in a greener direction.

Webinar i Wind Denmark: Danmarks kommende PtX-strategi

access_time23. jun 14:00
Wind Denmark

PtX-Alliancen afholder et webinar den 23. juni fra kl. 14:00-16:00 med fokus på Danmarks kommende PtX-strategi. Et nærmere program følger: Velkomst Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark og Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen PtX-regulering i Danmark PtX-udviklingen i EU Paneldebat om Danmarks kommende PtX-strategi

Sommerevent i Dansk Fjernvarme: PULS 2021

access_time24. jun 09:00
place Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark
Dansk Fjernvarme

Sæt kryds i kalenderen den 24. juni, hvor Dansk Fjernvarme afholder sommereventet PULS, som samler ledende medarbejdere fra fjernvarme- og forsyningsbranchen. Ingen ved hvor landet er i forhold til Corona / COVID-19 i juni.