Alle kommende events

DI Energi Årsdag 2021

access_time27. apr 13:00
Dansk Industri

Energibranchen spiller en afgørende rolle i klimakampen, men den kolossale opgave kræver samarbejde og integration af energisystemer i hidtil uset omfang. Vi kalder det sektorkobling og arbejder for at omsætte det i politisk og praktisk handling. På DI Energis Årsdag sætter vi fokus på, hvordan sektorkobling på tværs af teknologier, energiformer, værdikæder og brancher skal bidrage til effektiv grøn omstilling og samtidig skabe markant innovation, erhvervsudvikling, vækst og eksport for Danmark. DI Energis Årsdag afholdes LIVE på en indbydende virtuel platform.

Temadag ved Dansk Fjernvarme om PtX og fjernvarme

access_time11. maj 09:00
place Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark, eller online
Dansk Fjernvarme

Fjernvarme er den hemmelige ingrediens til effektiv produktion af grønne brændstoffer. Grøn Energi inviterer til temadag, hvor du bliver klogere på, hvordan PtX og fjernvarme understøtter hinanden. Brint og grønne brændstoffer til fly-, skibs- og lastbilstrafik er på vej og skal på sigt erstatte dagens fossile brændstoffer. I navnet ”Power-to-X” eller ”PtX” ligger fokus det grønne slutprodukt ved hjælp af grøn strøm. Ved at udnytte varmetabene fra PtX kan fjernvarmen skabe værdi for både fjernvarmekunderne og bidrage til et grønt gennembrud for PtX i Danmark.

Temadag ved Dansk Fjernvarme om store varmelagre

access_time12. maj 09:00
place Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark, eller online
Dansk Fjernvarme

Varmelagre er en nøglebrik i fremtidens energisystem, her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle. Dansk Fjernvarme inviterer til temadag, hvor du har mulighed for enten at være med i Fjernvarmens Hus eller deltage online. Med øget elektrificering og udfasning af fossile brændsler bliver varmelagre en væsentlig brik i fremtidens energisystem. Med varmelagre kan energi fra vind og sol lagres som varme til senere brug.