Job
Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Sammen arbejder vi for en større dagsorden, hvor visionen bl.a. er et klimaneutralt fødevareerhverv 2050.
 
SEGES Anlæg & Miljø søger en Miljøteknologichef, der vil stå i spidsen for Innovationen på fagområdet og udvikle og teste løsninger, der kan reducere ammoniak, lugt og klimabelastningen fra stalde med husdyrproduktion.
Aarhus NFastansættelseLandbrug & Fødevarer
Biogasbranchen er i hastig vækst, og biogassen udgør en stadig større andel af gassen i det danske gasnet. Derfor søger Evida en ingeniør til support i forbindelse biogasprojekter, herunder anlægsprojekter og udarbejdelse af tegninger samt ansøgning til myndigheder. Stillingen er placeret i vores afdeling Anlæg og Teknik, og arbejdsstedet er i Viborg.
ViborgFastansættelseEvida
Vær med til at sikre Energinets miljøansvar i forbindelse med store anlægs- og reinvesteringsprojekter. Som vores nye kollega håndterer du natur- og myndighedsbehandlingen på nogle af vores store udviklings- og anlægsprojekter og får et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.
FredericiaFastansættelseEnerginet
Kan du agere fagspecialist på store anlægsprojekter og være med til at fremtidssikre forsyningen i København og omegnskommunerne?
Som SRO-specialist i el/SRO-sektionen vil du få en vital faglig rolle i forbindelse med større omlægning af HOFORs SRO-løsninger frem mod en fælles platform.
Dine arbejdsopgaver vil bidrage til løsning af en række spændende og varierende projekter og opgaver inden for fagområderne el og SRO. Alt dette sker, da vi er i gang med at investere i renovering af vandforsyningsanlæg og etablering af skybrudsløsninger.
København SFastansættelseHOFOR A/S
Kan du bidrage til sikring af bæredygtighed, CSR-aspekter og effektiv kontraktstyring?
I sektionen Brændselsindkøb & Logistik er vi ansvarlige for at købe og sikre leveringen af brændsel til Amagerværket. Som vores nye studentermedhjælper får du en vigtig rolle i at supportere funktionerne Bæredygtighed og Kontraktstyring, og hjælper med at sørge for en stabil og bæredygtig brændselsforsyning.
Vi idriftsætter snart en ny kraftværksblok, som giver mange nye og spændende udfordringer, og du får derfor mulighed for at påvirke, hvordan opgaverne løses.
København SStudiejobHOFOR A/S
Senior Technical Project Manager for offshore wind farm operational design and concepts
Would you like to be part of the implementation of an efficient, flexible and green strategy for Operation & Maintenance of our power plants using new technology, IoT, drones, digitalisation and automation?
Gentofte, Skærbæk or LondonFastansættelseØrsted
Anlægsspecialist til udviklende job i Danmarks største elforsyningsvirksomhed
VirumFastansættelseØrsted
Geotechnical Engineer (Numerical Modelling Specialist)
Do you want to join the team responsible for pushing the boundaries of geotechnical design for offshore wind turbine foundations?
Join us and become a Geotechnical Engineer in the Geotechnical Engineering department where you’ll take on a key role in the development and integration of numerical modelling in our design processes. You’ll be part of a large and diverse team of more than 40 Geotechnical Engineers from 17 different countries. 
Your key tasks will be to
Gentofte, Skærbæk or LondonFastansættelseØrsted