Jan Vedde

Jan Vedde

Senior Project Manager og solcelleekspert, European Energy