I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Rådet for Grøn Omstilling: Valget af Ørsted til CO2-fangst er et nederlag for klimaet

15. maj kl. 20:323
Avedøreværket
Det ville være meget bedre for klimaet, hvis kontrakten var gået til Vestforbrændingens affaldsforbrændingsanlæg, hvor klimaeffekten ville være positiv fra dag ét, skriver Rådet for Grøn Omstilling i dette synspunkt. Illustration: Ørsted.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

Det er en dårlig nyhed for klimaet, at Energistyrelsen har tildelt Ørsteds kraftvarmeværker 8,2 milliarder kroner til Danmarks første storskala CCS-projekt. 

Det er bredt kendt, at afbrænding af biomasse ikke er en grøn løsning. Træbaserede anlæg får først positiv klimaeffekt efter cirka 30 år når man anskuer det i forhold til at lade træet ligge i skoven. 

Læs hele artiklen

GridTech er målrettet professionelle, der arbejder med elektrificering og integration af energiformerne i energisektoren.

Få 3 ugers gratis prøveabonnement. Betalingskort er ikke påkrævet, og du bliver ikke flyttet til et betalt abonnement efterfølgende.

Du kan også få tilsendt et tilbud til dig.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til GridTech
Alt indhold på GridTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
3 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
17. maj kl. 17:33

Det er sådan set godt, at det bliver Ørsted, som etablerer det eller de første CCS anlæg. Ørsted har flere penge at gøre godt med end de fælleskommunale anlæg, som så kan komme med i næste omgang, når de første store anlæg af denne art er kommet godt i drift - og man er blevet klogere på, hvordan de etableres bedst og billigst!

2
17. maj kl. 17:31

Der er lidt for mange aspekter i denne diskussion - og de indgår ikke alle. Dyrket skov optager CO2 og lagrer det i træernes ved. Når træ fældes - ved udtynding eller den fældning der sker, når væksten går ned på grund af træernes alder - vil en del af veddet kunne udnyttes til tømmer mv. som fortrænger brugen af mere CO2-krævende materialer. Og samtidig lagre den opsparede CO2 i mange år fremover. Ved opskæring af træ kan det ikke undgås, at der kommer et betydeligt spild dels i form af afskær og dels i form af savsmuld. Disse materialer udnyttes bedst ved at blive anvendt til energiproduktion - varme og el.

Ved almindelig skovdyrkning tilføres jorden løbende en del organiske materialer i form af fældet løv - altså blade, der falder ned og omsættes i skovbunden. Der tilføres også ved i form af affaldende grene og rødder / stød fra fældede træer. Denne del omsættes og bliver i skoens jordbund.

Hvis man lader være at udnytte skoven til opsamling af CO2, vil man dels opnå et tab, da der set over årene udledes mindst samme mængde, som der optages. En normalt dyrket skov optager årligt ca. 8 tons tørstof i form af ved. En urørt skov optager netto ingen CO2, da den udleder mindst lige så meget som den optager. Når jeg skriver MINDST, skyldes det, at noget af det organiske materiale i en urørt skov ikke udledes som CO2, men som metan - med en langt større negativ effekt på klimaet en CO2.

Når man udnytter skovens produkter og udnytter spildet herfra til energiproduktion, vil det da være oplagt at opsamle den CO2, som udledes i processen - og anvende den til brændstof, gødning eller andet formålstjenligt, hvorved der fortrænges fossilt CO2.

Det er sikkert rigtigt, at urørt skov vil gavne biodiversiteten, men det forhold kan man gøre noget ved på en mindre indgribende måde, hvis man vil ofre lidt flere penge på aktivt at dyrke skovene på en måde, der fremmer dette hensyn - flere træarter i blanding, lidt flere arealer udlagt til åbne skov-enge, søer og moser. Effekten vil være mindre, men samtidig sikre langt større CO2 opsparing og fortrængning af meget mere beton, stål og andre CO2-tunge materialer i byggeriet.

Det er voldsomt naivt at tro, at det globale samfund bliver omstillet til fuldstændig at undlade udledning af CO2 indenfor de næste mange generationer. Derfor er det også udtryk for en nærmest fanatisk idealisme at forvente, at Danmark skal kunne det.

Uanset hvor meget vi gerne vil ændre på samfundets samlede CO2 udledning, så må det nødvendigvis tage den nødvendige tid at gennemføre en så voldsom omstilling. Vi lever i et demokratisk samfund, hvor det ikke er realistisk at forvente, at befolkningens flertal vil finde sig i at få begrænset deres livsvilkår væsentligt over meget kort tid.

Se blot på, hvor let mange danskere tager på denne problematik og stadig rejser verden rundt 'for sjov' - uden tanke for den kolossale CO2 udledning, det medfører. Uanset hvor meget man begrænser belastningen fra sit dagligliv via affaldssortering, begrænsning af madspild og færre nyanskaffelser af enhver slags, kan disse tiltag slet ikke modsvare CO2-forbruget ved brug af fly.

1
17. maj kl. 00:16

Et træ står ikke alene i en skov - at det skulle tage 30 år at skabe klimagevinst ved at tage et træ ud af det kulstofkredsløbet i skoven er lidt træls læsning for alle der gerne vil bruge mere træ i byggeriet for hurtigt at lagre kulstof, så heldigvis er det ikke en helt korrekt måde at opgøre det på. Når træ stammer fra bæredygtig skovdrift indebærer det netop at kulstofkredsløbet er i en bæredygtig balance, hvor der løbende optages i omkringliggende træer hvad der fjernes ved tyndinger. Lod man skov stå urørt går nettoCO2 optaget mod 0 og bliver til sidst til en nettoudledning . Og man får så heller ikke animeret flere lodsejere til at plante mere skov, hvis der ikke er udsigt til en indtægt. Vi har brug for alle løsninger i den grønne omstilling, så rådet må vel være at glædes over, at der handles på én af mange muligheder som IPCC peger på