Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Power-to-X kræver klarhed, ambitioner og tempo

25. november 2021 kl. 05:00
brint energi infrastruktur klimamål
Illustration: Ingeniøren.
Danmark kan blive førende global power-to-x-aktør, men det kræver ambition, tempo og retning i en kommende power-to-x-strategi. Sker det, kan Danmark hente både betydelige klima- og erhvervsgevinster, skriver Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi.
Artiklen er ældre end 30 dage

Power-to-X er blandt de centrale løsninger, der skal bringe verden hele vejen til klimaneutralitet. Og Danmark står med et kæmpepotentiale for at bidrage og for at blande sig i toppen af de helt store spillere på det globale marked.

Med andre ord kan Danmark blive en internationalt førende Power-to-X-nation, men det kræver, at det politiske Danmark tør gå forrest med høje ambitioner og attraktive rammevilkår.  Gør vi det, kan dansk Power-to-x-produktion af grønne brændsler til lastbiler, skibe og fly give både store danske klimagevinster, og indfri et stort og ventende erhvervspotentiale. Det er dog en afgørende forudsætning, at en kommende Power-to-X strategi rækker ud over det danske klimamål for 2030.

Power-to-X har stort erhvervspotentiale

En kommende Power-to-X-strategi skal se ud over snævre nationale klimamål og understøtte en udledningsreduktion på 5 mio. ton CO2 i 2030 på tværs af nationale reduktioner og reduktioner i international skibs- og luftfart, der ikke tælles med i den danske 70 procents-målsætning.

Danmark er i en unik position til at blive Nordeuropas grønne powerhouse i dekarboniseringen af Europa. De danske energiressourcer gør, at vi ikke blot skal være selvforsynende med grøn strøm: Vi kan og skal også producere el og brint til eksport. Dette kræver investeringer i udbygning af brintinfrastruktur for dermed at forbinde brintproduktionen til resten af Europa. For det er her, markedet ligger.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge en ny analyse, der er foretaget af Rambøll på vegne af Dansk Energi, vil Danmark kunne opnå eksportgevinster på op mod 36 mia. kr. årligt alt efter ambitionsniveau, hvis der sigtes højt i et internationalt marked, og hvis vi går efter at opbygge en industri, der kan eksportere de grønne løsninger, resten af verden efterspørger i den globale grønne omstilling. Power-to-X-strategien skal derfor bidrage til, at danske virksomheder bliver konkurrencedygtige i et globalt marked. Et marked, der frem mod 2030 forventeligt vil tiltrække investeringer på op mod 4.000 mia. kr.

Behov for national klarhed

For at indfri ambitionen om en udledningsreduktion på 5 mio. ton CO2 i 2030 er det vigtigt med en politisk målsætning om, at den danske elektrolysekapacitet udbygges til minimum 1 GW allerede i 2025 og 6 GW i 2030. Allerede i dag er der projekter i pipeline på 5-6 GW, og virksomhederne står parat i startboksen. Men de mangler det politiske startskud.

Danske virksomheders tårnhøje ambitioner kræver tilstrækkelige mængder af vedvarende energi og bæredygtigt CO2 til at kunne levere til både nationale behov, til fly og skibe samt til eksport. Derfor skal den kommende strategi indeholder en national plan, der sikrer tilstrækkelig udbygning af vedvarende energi, og at der er tilstrækkelige mængder at bæredygtigt CO2 til rådighed til produktion af grønne brændsler til skibe og fly.

Virksomhederne er parate til at investere over 100 mia. kr. i VE- og PtX-teknologi i Danmark mod 2030. Men der er behov for en mindre risikodeling med staten på ca. 2 mia. kr. pr. år fra 2022 til 2025 til at sikre danske PtX-projekter får samme vilkår og støtte som udenlandske konkurrenter.

Alle skal med

Hele Power-to-x-kæden skal være med for at lykkes og nationale partnerskaber mellem VE-developere, infrastrukturaktører, investorer og aftagere af de grønne brændsler – også internationalt – er nødvendige. De indgås allerede i stor stil.

Så danske virksomheder står parat - det globale brintmarked rykker lige nu. Vi er i en grøn pole-position, men vi skal afsted.Virksomheder og lande står på spring for at investere og sætte gang i storskala Power-to-X projekter. Danmark skal turde gøre det samme.

En dansk strategi skal sikre rammevilkår og ressourcer og skabe klarhed for danske virksomheder, samtidig med at den understøtter udbygning af infrastruktur og omstilling at transportsektoren.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger