Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Opråb: Lad os sammen lave en langsigtet plan for elnettet

1. november kl. 06:00
Energinet, eltransmission, transmissionstårn, elnettet
Illustration: Pixelfeger.

Vi står ved en skillevej i Danmark og i Europa. Den netplanlægning, vi søsætter i disse år, bliver afgørende for hastigheden, prisen og endog muligheden for en effektiv grøn energiomstilling i fremtiden. 

På alle markeder i Europa er samarbejde grundlaget for integrationen af vedvarende energi i energisystemet. Den fysiske forbindelse mellem vedvarende energiprojekter og tilslutningspunktet bliver en del af elnettet, og derfor vil den overordnede plan for tilslutning af grøn strøm få stor betydning for alle parters effektivitet og dermed for omkostningerne og tidsplanen for den grønne omstilling. 

Der er grundlæggende fire kategorier af aktører, der bliver afgørende for, hvordan fremtidens elnet kommer til at fungere: 

 • Energinet – transmissionssystemoperatøren (TSO’en)
 • Netselskaberne – distributionssystemoperatører (DSO’erne)
 • Energiproducenterne
 • Nye fleksible energiforbrugere (fx PtX-producenter)

Bredere samarbejde er nødvendigt

Nogle gange skal man kigge baglæns i historien for at kigge informeret og klogt mod fremtiden. Og her vil jeg tillade mig at bringe min egen erfaring ind. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg startede som specialist i et regionalt kraftværksområde – energiproducent og netejer, for 30 år siden. Her fik jeg gennem de første år et rigtig godt indtryk af, hvordan fagmiljøet fungerede i den danske elbranche. Jeg siger med vilje fungerede, for sådan fungerer det ikke længere. 

Det var egentlig imponerede, for selvom der var mange små selskaber, havde de opbygget såvel et landsdækkende forum (DEF), et jysk/fynsk forum (ELSAM), og et regionalt forum (kraftværkets 16 interessenter). 

Det betød, at det faglige niveau var meget højt – der var superspecialister og superteknikere. Projektlederne var linjeledere, og de var egentlig også rigtig gode efter datidens forhold.

I den nyere historie har et imponerende tværgående arbejde mellem TSO’ere og DSO’ere resulteret i netregler og eludvekslingsfilosofier, som udgør rygraden i den høje forsyningssikkerhed i Nordeuropa i dag. Men det er nu, at elnettet skal revideres i den nye kontekst for det fremtidige elektricitetssystem, og i modsætning til tidligere, kan TSO’erne og DSO’erne ikke gøre dette alene.

Både forbrugere og producenter skal tage ansvar

Det er bydende nødvendigt, at vi, der producerer energi, men også dem, der forbruger energi, tager vores del af ansvaret for et velfungerende elsystem - for vores vedkommende i Better Energy, fokuseret på integrationen af store mængder solenergi til både distributions- og transmissionsnet. 

Det har vi blandt andet gjort ved at opkvalificere vores egne faglige kompetencer til at se på helheden i systemet frem for kun på egne anlæg og ved at ansætte eksperter, der kan bidrage til at skabe fremtidens løsninger fremfor at beklage sig over status quo.

Men omvendt er det også nødvendigt, at vi bliver inviteret med til bordet, når vi tager ansvaret på os. Vedvarende energi er selvsagt rygraden i fremtidens elforsyning, men når vi producerer energi, alt afhængigt af hvordan solen skinner og vinden blæser, så bliver konsekvenserne for elsystemet også radikalt anderledes, end dengang, hvor kraftværkerne kunne tændes og slukkes efter behov.

Der er utroligt mange aktører i elbranchen i dag, og også nye fleksible forbrugere, som eksempelvis Power-to-X-producenter (fx CIP’s HØST i Esbjerg Kommune), spiller en vigtig rolle.

Den største fare i denne tid er, at de involverede selskaber er sig selv nærmest, og at de teknisk/økonomiske fagmiljøer forbliver opsplittede. Hvis alle kun kører efter deres egen horisont og dagsorden, så lykkes vi ikke til sammen, så simpelt er det egentlig. Vi bliver nødt til at have øje for helheden og for at samarbejde på tværs. 

Der er nok relevante emner at tage fat på:

 • Teknisk/økonomiske kompetencer: Det er meget sandsynligt, at vi endnu ikke har udviklet alle løsningerne til fremtidens elnet.  Vi må og skal som samlet elbranche prioritere opkvalificering af tekniske/økonomiske kompetencer indenfor planlægning og udvikling af fremtidens fysiske elnet.
 • Balancering af elnettet: Vi skal sammen udforske både eksisterende og fremtidige markedsmekanismer og systemydelser, der understøtter elsystemet.
 • Intelligent lovgivning og -forvaltning og opdatering: Det er afgørende, at reguleringen understøtter de politiske målsætninger, og der er desværre ikke altid tilstrækkelig tid til dialog om de gode løsninger. Det er et problem og en hindring for den grønne omstilling. Fx:
  • Analyseforudsætningerne bør understøtte de politiske målsætninger, 
  • tarifstrukturen bør understøtte et mere fleksibelt elforbrug, og 
  • der bør udarbejdes en fremtidig netreference, som netselskaber, forbrugere og producenter kan navigere efter.

Vi har en historisk mulighed for at definere fremtidens elsystem sammen og finde de holdbare og rigtige løsninger. 

Hos Better Energy melder vi os klar til den samtale.


 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger