I dette holdningsstof udtrykker forfatterne deres personlige holdninger om emnet.

Kollektiv eller individuel varmekilde – der er en verden til forskel

1 kommentar.  Hop til debatten
 Dansk Fjernvarme
Illustration: Dansk Fjernvarme.
En individuel grøn varmepumpe eller grøn fjernvarme er blevet synonym med udfasningen af den russiske naturgas til opvarmning i danske hjem. Men sidestillingen er som at sammenligne æbler og pærer. Det skriver chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp, i dette synspunkt.
Synspunkt5. april kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage

Naturgas til opvarmning skal være slut – og det skulle være sket i går. Det er der løsninger for. Først og fremmest skal vi spare på energien. Det er helt afgørende. Og som erstatning for naturgassen, skal boligejerne over på fjernvarme eller individuel varmepumpe. Hvor fjernvarme er en kollektiv beslutning er den individuelle varmepumpe den individuelle borgers mulighed for at tage et valg. Men i denne sammenhæng, er det ikke altid givtigt at tage det hurtige valg, for det kan spærre for det kollektive valg, der på lang sigt vil være en stærkere samfundsøkonomisk beslutning.

Netop den måde fjernvarmen konverterer på er unik, fordi den konverterer i klynger, så hele områder og bydele bliver omlagt til fjernvarme på samme tid. Og uden skelen til om husindkomsterne på den enkelte vej er høje eller lave. Der er forudgående arbejde, ja, med sagsbehandling, tilslutning og etablering af fjernvarmerør langs veje og huse. Men så snart etableringen er lavet, er der forsyning af varme med det samme. Og der kan man lave en kontrolleret nedlukning for naturgasforsyningen. 

Begynder de individuelle løsninger at bevæge sig ind i et potentielt fjernvarmeområde, vil fjernvarmegrundlaget blive udhulet, og de bygninger hvor det ikke er hensigtsmæssigt med en varmepumpe som erstatning for gassen, vil blive efterladt uden et reelt alternativ. Det betyder at naturgasnettet stadig  skal vedligeholdes og forsyne disse bygninger. Altså udhuler man samfundsøkonomien ved ikke planlægge en samlet lukning af naturgasforsyningen, som man kan med fjernvarme.

Dermed er det også vigtigt at pointere, at der findes ikke en ”nu og her” løsning for udfasningen af naturgas til opvarmning. Om det er fjernvarme eller varmepumper, vil der være ventetid, når 300.000 naturgasfyr skal konverteres. Ligesom fjernvarmen er afhængig af kommunal planlægning, arbejdskraft og etablering, er en varmepumpe afhængig af produktion, levering og arbejdskraft. Vi skal ikke underkende hvor stor en opgave det er at accelerere så mange led for at accelerere et stop for russisk gas. Om man vil det eller ej, vil det tage tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark er et af de lande i Europa, der har det bedst
Når Dansk Fjernvarme er ude at sige, at fjernvarmen kan konvertere 300.000 naturgaskunder inden for de næste 3 til 6 år, er det fordi, fjernvarmen har gjort det før. Fra 1987 til 1996 konverterede fjernvarmen +410.000 boliger fra centralvarme med olie til fjernvarme. Det var en konverteringsrate på over 40.000 husstande om året. Derfor kan det lade sig gøre igen, med de rette politiske incitamenter og samfundets tilslutning. 

At kunne forsyne så stor en del af samfundet i Danmark med fjernvarme er unikt i Europa, hvor lande som Tyskland ved udfasningen af russisk naturgas står i en situation, hvor de mangler et veludbygget fjernvarmenet at falde tilbage på og derfor potentielt skal lade 20 millioner naturgasfyr konvertere til varmepumper.

Der er ikke nok grøn strøm til vores forbrug
En del af den grønne omstilling i Danmark og vores mål om fuld CO2-neutralitet i 2050 kalder på en omfattende elektrificering af Danmark. Dette gælder også fjernvarmesektoren. Blandt andet investeres der i stor stil i store kollektive varmepumper og elkedler, der skal køre på det grønne elnet. Og vi er godt i gang. 

Ifølge Energinet steg bruttoelforbruget med 4,6 procent fra 2020 til 2021, svarende til 1,6 TWh. Det er den største stigning siden midten af 1980’erne, og det er elektrificeringen af fjernvarmen med investeringer i elkedler og store varmepumper, der bidrager mest til væksten. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er jo alt sammen godt, men det store ønske om elektrificering i Danmark skal være hjulpet af endnu mere grøn strøm leveret af solceller og vindmøller, ellers bidrager det ikke positivt i den energikrise, vi står i lige nu. Grøn strøm er i de her dage lidt af en mangelvare. Klimarådet og DR har for lavet en opgørelse, hvor tallene viser, at Danmark vil mangle grøn strøm svarende til 1 million husstande hvert år frem mod 2030. Hvis man lige nu bruger strøm, og vinden ikke har blæst, eller solen har skinnet, så kommer strømmen højst sandsynligt alligevel fra russisk naturgas. 

Skal vi være fri fra russisk gas, er løsningen ikke ”bare” at vælge en varmepumpe eller fjernvarme. Det er langt mere kompliceret og kræver gennemgribende planlægning i hele den danske forsyningskæde. Og det skal ske så hurtigt som muligt, hvis ikke vi skal stå med kolde fødder de kommende vintre.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Send dit udkast på 3.000-5.000 anslag sammen med et billede af dig selv til pro-sekretariat@ing.dk.

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
Bjarne Olsen
6. april kl. 16:09

I Svendborg Fjernvarme tabte vi sidste år varme i jorden svarende til 2330 standardhuses varmebehov, for at varme 4880 andelshveres ejendomme op. På den koldeste dag dækkede Danmarks største luft-vandvarmepumpe i Svendborg Fjernvarme kun 20 % af varmebehovet. Resten blev produceret under udledning af enorme mængder af emissioner. Fjernvarme kræver helt ny infrstruktur i form af fjernvarmerør, der nedslides meget hurtigere end elkablerne der allerede er lagt ind til alle huse. Mange steder tvinger man folk til at have fjernvarme for at få det til at hænge sammen økonomisk. Individuelle varmepumper har en højere virkningsgrad, på grund af meget lavere fremløbstemperatur. Med mindre man selv har en økonomisk gevinst af at fremme fjernvarme, giver det ingen mening at fortsætte udbredelsen. Med mindre det handler om fjernvarmereligion. En individuel varmepumpe dækker 100 % af års varmebehovet, bruger under den halve energi og er meget billigere at etablerer, og det kan tage en dag fra beslutningen er taget til gasfyret er udfaset. Fjernvarme kræver dermed dobbelt så mange vindmøller.