Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fleksibilitet er nøglen til et stabilt energisystem

1 kommentar.  Hop til debatten
Snakken om balancering af energisystemet drukner ofte i store klimaplaner om vedvarende energi. For hvis den 100 procent grønne elforsyning skal sikres i fremtiden, kræver det fleksibilitet, så energisystemet bliver stabilt.
Synspunkt 17. juni kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage

Energisektoren er i en rivende udvikling med store og ambitiøse klimaplaner for det fremtidige energisystem, som blandt andet byder på energiøer, CO2-fangst og Power-To-X (PtX).

Danmark anses allerede i dag for at være en havvindsnation, men de gunstige danske havvindsressourcer rækker langt udover det danske behov, og dansk havvind vil dermed på sigt være et kraftcenter, der også forsyner Europa med grøn strøm.

Vi ser dermed ind i en fremtid, hvor vindkraft er den suverænt dominerende produktionsteknologi, og her er det essentielt for det danske energisystem at kunne absorbere de store mængder vindenergi. Også her har Danmark sat elektrificering højt på dagsordenen med direkte elektrificering af industri, transport, varme mv. samt indirekte elektrificering med storskala PtX-anlæg, som skal omsætte vindkraften til grønne brændsler.

Balancering i et 100 procent grønt elsystem

Et helt essentielt element drukner ofte i de store planer og de gode grønne ambitioner – balancering af det 100 procent grønne elsystem.

En af Energinets fornemmeste opgaver er at sikre strømmen i stikkontakten. Det kræver konstant balancering af produktion og forbrug, time for time, faktisk helt ned på sekundniveau.

Den grønne omstilling baseret på primært fluktuerende vind og sol er ikke ukendt farvand for Energinet eller for Danmark. Men 100 procent VE i elystemet om få år og senest i 2030 medfører en ny, stor opgave i energisektoren, som skal løses i fællesskab for at opretholde Danmarks høje forsyningssikkerhed.

Samtidig er behovet for balancering stigende, idet den faktiske elproduktion fra vedvarende energier aldrig kan forudsiges helt præcist. Kombineret med store anlægskapaciteter betyder selv få procenters afvigelse mellem produktion og prognose et behov for håndtering af store og hyppige ubalancer.

Endvidere vil man også i en vis udstrækning sikre sig mod pludselige udfald af stadigt større anlæg, hvilket tillige øger behovet for reserver i fremtidens energisystem. En udvikling vi ikke bare ser i Danmark, men også i landene omkring os.

Den centrale opgave er at balancere et elsystem bestående af fluktuerende elproduktion uden de velkendte kraftvarmeværker, som hidtil har løftet en stor del af opgaven.

Der er mange forskellige teknologier og deraf muligheder, men det helt vitale er evnen til at være fleksibel. Det at kunne tilpasse produktion og forbrug efter energisystemets behov og dermed agere som en fleksibel enhed er en nøgleforudsætning for en hensigtsmæssig elektrificering og et af de stærkeste værktøjer til at balancere elsystemet samfundsøkonomisk optimalt.

Fleksibiliteten kommer ikke af sig selv – den skal indtænkes

Det er vigtigt, at vi er proaktive i vores investeringer og ikke blot elektrificerer for elektrificeringens skyld, men at vi også inkluderer led i forsyningskæden, som giver muligheden for at regulere, flytte eller omstille forbrug eller produktion.

Et eksempel kunne være fjernvarmesektoren, hvor elektrificeringen sker gennem etablering af varmepumper og elkedler, der med en bred portefølje af anlæg og varmelagre kan stille sin fleksibilitet til rådighed og samtidig sikre varmeforsyningen.

Eller et PtX-anlæg, der i vindstille perioder kan nedregulere sit ellers høje elforbrug gennem lagringsmuligheder eller skift af kulstofkilde. At være fleksibel er et nøgleparameter for det fremtidige grønne og omkostningseffektive energisystem og er for vigtig til at gå tabt i ellers gode og grønne intentioner. 

Det kræver innovation og helt nye samarbejder på tværs af sektorer og brancher, der ellers ikke har arbejdet sammen og ikke har haft samme hovedformål.

I Energinet har vi f.eks. testet levering af reserver og lokal fleksibilitet fra VE, og sammen med Siemens og Danfoss undersøgt muligheden for at hhv. storcentres køleanlæg og nye brintproduktionsanlæg kan deltage i balancemarkederne og levere forbrugsfleksibilitet.

Vi kigger f.eks. også på, om elforbruget i svømmehaller kan indgå i fremtidens balancering af elnettet. Vi skal vende hver en sten, og ingen MW er for lille, når vi skal sikre fremtidens forsyning.

Vi skal dyrke det fleksible image

Fleksibilitet kan leveres på mange måder. Overordnet kan man tilpasse sit forbrug efter mængden af produktionen fra vedvarende energier, men helt fundamentalt er der behov for, at leverandører af fleksibilitet udbyder den i de markeder, der allerede eksisterer.

Ved at deltage på disse markeder og udbyde sin fleksibilitet, bliver man en del af løsningen til de udfordringer, der eksisterer i et grønt energisystem bestående af fluktuerende elproduktion. Ligesom vi kender det i dag, med promovering af en grøn profil, bør vi tillige også hylde virksomheder, der inddrager fleksibilitet i deres dagsorden. 

At balancere det fremtidige danske elsystem og dermed sikre et velfungerende energisystem er ikke blot en opgave, der hviler på Energinet, men et samfundsansvar der hviler på os alle.

Derfor må hele Danmark atter trække i førertrøjen og vise verden, at vi ikke blot er pionerer inden for havvind og sektorkobling, men også er foregangsland for den fleksible energiproduktion og -forbrug.

 

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
#1
Jan Rasmussen
17. juni kl. 10:36

Husk lige at tage solkraft med i jeres beregninger. Det er den billigste og mest fleksible produktionsteknologi, og komplementerer vindkraft rigtig godt... Solkraft kan ydermere bidrage til at udnytte el-infrastrukturen bedre. Så sol er WIN-WIN-WIN for Energinet.

Forsiden