Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fjernvarmen kan levere på alle parametre i den grønne omstilling

Omstillingen til en grøn fjernvarme er allerede god på vej. I Dansk Fjernvarme er man optimistiske i forhold til at sikre, at vi når i mål med den grønne omstilling af boligopvarmningen i Danmark.
Synspunkt27. maj 2021 kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage

Når man går til en koncert, hvor lyd og lys går op i en højere enhed, tænker man ikke over det professionelle arbejde, der ligger bag, at rammerne virker. Derimod tænker man over det, når der er problemer med rammerne, når lyd eller lys svigter.

Fjernvarme kan sammenlignes med alt det, der bare skal virke til en koncert. Kunden skal ikke tænke på vedligehold, støj eller partikeludledning. De skal blot tilslutte sig, så er der et professionelt hold, der sørger for en rimelig pris, høj komfort, og god grøn samvittighed.

Grøn omstilling af 500.000 boliger

Denne grønne omstilling af husstande med olie- og naturgasfyr er i fuld gang, hvor man politisk har affyret startskuddet til at sætte gang i omstillingen med forskellige tilskudspuljer bl.a. til etablering af varmepumper og fjernvarme.

Måden tilskudspuljerne er udformet på betyder dog også, at fjernvarmeselskaberne skal sørge for hurtigt at komme ud i potentielle konverteringsområder, da de ellers kan blive udhulet af andre individuelle løsninger. Løsninger, der bestemt har sin berettigelse, men ikke i tætbebyggede områder. Det har allerede givet en række udfordringer med støj i flere områder med tætbebyggelse. 

Dansk Fjernvarme havde gerne set, at kommunerne først, via deres varmeplaner, kunne tage stilling til, hvilke områder der skal være kollektiv forsynede, og hvilke områder der skal have individuel varmeforsyning. 

Cirka 500.000 boliger opvarmes i dag med gas og olie. Nogle steder skal der være fjernvarme, andre steder skal der være individuelle varmepumper.

Dansk Fjernvarme vurderer, at langt størstedelen af de i dag kollektivt opvarmede boliger med gas med fordel kan konverteres til grøn fjernvarme, da fjernvarme giver god mening i områder, hvor boligerne ligger tæt. De øvrige boliger vil være oplagte til individuelle varmepumper, for når afstanden mellem boligerne bliver større, bliver det nemmere at placere varmepumperne, uden at de er til gene for naboerne. 

De vigtigste parametre for valg af opvarmning på et konkurrencepræget marked vil være pris, miljø og komfort. Fjernvarmen kan levere på alle tre parametre.

Den grønne varme

Fjernvarmeselskaberne har de seneste 10 år været i en gevaldig omstillingsproces, hvor de er gået fra at have en produktion, der i 2009 i gennemsnit var baseret på 37 procent vedvarende energi til i dag at være baseret på 66 procent (2019-tal) vedvarende energi. 

Og udviklingen stopper ikke her. Især en stor andel af de store kraftvarmeblokke vil inden for de næste par år blive omstillet til en produktion på vedvarende energi, så fjernvarme bliver endnu grønnere. 

En del af den grønne omstilling kan tilskrives anvendelsen af varmepumper i fjernvarmen. Alene i 2020 blev der etableret 77 kollektive varmepumper, med en samlet installeret effekt på cirka 350 MW, så den samlede effekt nu er over 450 MW. 

Varmepumper skal serviceres regelmæssigt, og der skal efterfyldes kølemidler. Varmepumper i fjernvarmen anvender ofte ammoniak, der er et naturligt kølemiddel, og ikke påvirker drivhuseffekten.

Til sammenligning anvender mange individuelle varmepumper kølemidler, der har et stort drivhus potentiale (Global Warming Potential, GWP). Det vil sige, at hver gang der udslipper et kilo kølemiddel, svarer det til drivhuseffekten for et til to ton CO2.

Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen vurderes det, at der hyppigt sker utilsigtet tab af kølemidler ved demontering af individuelle varmepumper.Tabet kan udgøre op mod 30.000 ton CO2-ækvivalenter i 2028. Miljøbelastningen gennem hele levetiden bør derfor indgå i den samlede betragtning ved valg af opvarmningsløsning. 

Med 60.000 kilometer rør nedgravet i den danske muld giver fjernvarmesystemet mulighed for at anvende mange forskellige kilder til opvarmning. Blandt andet ser vi ind i en fremtid med PtX og muligheden for at anvende geotermi.

Her er fjernvarmenettet en nøglebrik, der får tingene til at hænge sammen både fysisk. Men nettet giver også mulighed for at anvende forskellige energikilder, så der stadig kan leveres el og varme, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Konkurrenceforhold

Der skal altid laves et projektforslag, der redegør for, at et fjernvarmeprojekt er den bedste løsning for forbrugerne og for samfundet, før det kan godkendes.

I løbet af de seneste fem år er varmeprisen holdt stabilt, og med et marginalt fald i forhold til det nationale forbrugsindeks. Langt de fleste fjernvarmeselskaber vil kunne tilbyde et produkt, der er konkurrencedygtigt sammenlignet med alternativerne.

I sidste ende er det ofte prisen og komforten, der bliver afgørende for, om en husstand vælger at overgå til fjernvarme.

Her har fjernvarmeselskaberne flere muligheder for at sammensætte et godt tilbud til den potentielle kunde. Her siger erfaringerne, at eksempelvis en afdragsordning for tilkoblingsgebyret kan være særdeles attraktiv for mange.

Koster det eksempelvis 25.000 kroner at blive tilkoblet fjernvarmen, kan man tilbyde kunden, at de enten kan lægge beløbet som et engangsbeløb, eller de kan vælge at afdrage det over 10 år i en afdragsordning via varmeregningen. Den sidste løsning har flere fjernvarmeselskaber gode erfaringer med, da kunderne kan vælge denne løsning og i stedet bruger opsparingen på eksempelvis ferie eller andre forbedringer af boligen.

Komfort i højsædet

Når først en kunde har sagt ja tak til fjernvarme, skal kunden i mange tilfælde ikke foretage sig mere. Mange fjernvarmeselskaber har aftale med VVS’ere, der kommer og installerer fjernvarmeunitten, mens fjernvarmeselskabet har lagt ledning ind til huset. Ellers kan fjernvarmeselskabet typisk pege på forskellige VVS’ere i området.

Og efterfølgende er det også nemt for kunden, da fjernvarmeinstallationerne stort set ikke kræver vedligeholdelse i de næste mange år. For de kunder, der ønsker at sikre sig mod overraskelser, kan fjernvarmeselskaberne tilbyde kunderne at indtræde i fjernvarmens serviceordning, hvor en VVS’er sørger for den løbende vedligeholdelse og optimering af fjernvarmeinstallationen. 

For den enkelte husejer kan der være argumenter for og imod både den ene og den anden teknologi, hvilket kun er godt, da det skærper konkurrencen.

Men som samfund er vi også nødt til at have en debat om, hvilke krav vi stiller til hinanden i forhold til støj, miljørigtig energiplanlægning og udrulning af infrastruktur samt samfundsomkostningerne til det. Men at vi har de teknologiske løsninger er sikkert og vist.

Derfor er vi også optimistiske i forhold til at sikre, at vi når i mål med den grønne omstilling af boligopvarmningen i Danmark.

Fakta

To tredjedele af Danmarks husstande er tilsluttet fjernvarme.

Fjernvarme består af 66 procent vedvarende energi, og er hastigt på vej mod 100 procent vedvarende energi i 2030.

Cirka 500.000 boliger opvarmes i dag med gas og olie.

Balancering af elsystemet og integration af forskellige energikilder gør fjernvarmen grøn og konkurrencedygtig.

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.