I dette holdningsstof udtrykker forfatterne deres personlige holdninger om emnet.

Fjern reglerne, det administrative bøvl og slip fjernvarmen fri

1 kommentar.  Hop til debatten
foto rør grid
Sara de Roepstorff, klimaansvarlig, Axelfuture, erhvervslivets tænketank opfordrer politikerne på Christiansborg til at give fjernvarmeværker tilladelse til at tilslutte nye kunder alle de steder, hvor de vurderer, at det giver mening – uden at spørge kommunen om lov. En ændring af projektbekendtgørelsen kan ske uden videre, hvis viljen er der, siger hun. Illustration: Scanpix.
Det er administrativt bøvlet, når nye kunder skal sluttes til fjernvarmen. Ved at undgå kommunen, kan vi få fart på fjernvarmen og undgå 320.000 individuelle varmepumper, mener erhvervslivets tænketank.
Synspunkt3. maj kl. 05:30

Frygt for nye oliekriser og bilfrie søndage betød, at det i 1979 blev besluttet, at naturgassen skulle ind i de danske hjem. Danmark havde adgang til naturgasressourcer i Nordsøen, som kunne udnyttes, og omstillingen var et klart fremskridt, da gassen erstattede oliefyr.

40 år efter står vi foran en ny stor omstilling til gavn for både borgere og klimaet. Der er sket store teknologiske fremskridt, og det er nu muligt at udfase gassen hos de 380.000 husstande, der er forsynet med naturgas. Vi kender løsningerne, men det nye er, at omstillingen skal ske langt hurtigere end hidtil planlagt, for naturgas er ikke længere en billig og forsyningssikker energikilde.

Danmark i gunstig situation

Over det seneste år er naturgasprisen mangedoblet, og med krigen i Ukraine er den europæiske energiforsyning kommet under et voldsomt pres. Europa har gennem mange år opbygget en afhængighed af russisk gas, som landene nu forsøger at vriste sig fri af. Samtidig står vi i en klimakrise, og derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der kommer i stedet for naturgas.

Danmark og Europa bør omstille varmesektoren til grønne alternativer. Der er dog ikke mange lande, der står i en lige så gunstig situation som Danmark. Vi er længere med den grønne omstilling i energiforsyningen end de fleste andre europæiske lande. Vi har fokus på klima, vi er dygtige til energieffektivisering, og så har vi en lang tradition for fjernvarme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen har med udspillet 'Danmark kan mere II' (april 2022) udmeldt, at varmekunderne i løbet af 2022 skal have vished for, om der kommer fjernvarme til deres område, og hvornår de i så fald kan forvente det. Endvidere, at udrulningen af fjernvarme skal være gennemført senest i 2028. Der er derfor behov for afklaring meget snart, for ellers gør vi omstillingen unødigt dyr.

For mange små varmepumper

Både fjernvarme, varmepumper og jordvarme kan få os væk fra gassen, men det er ikke ligegyldigt, hvordan omstillingen sker. Aalborg Universitet med Brian Vad i spidsen udgav i 2021 en national varmeplan, som i detaljer viser, hvor det kan betale sig at udrulle fjernvarmen. Men det kan kun betale sig, hvis nok tilslutter sig. Hertil kommer, at elnettet kan komme under pres, og der kan opnå unødige støjgener, hvis der pludselig sker et stort skift mod varmepumper i tætbefolkede områder. Og så er store kollektive løsninger bedre og billigere end 320.000 nye individuelle varmepumper. 

Regeringens udmelding om, at alle naturgaskunder i år skal have klarhed om, hvorvidt der kommer fjernvarme til deres lokalområde, er god – men utilstrækkelig. Der er behov for, at de administrative processer gøres mere smidige. Det kan ske ved at suspendere dele af den såkaldte projektbekendtgørelse, som bl.a. betyder, at der ved nye fjernvarmeprojekter skal foretages komplicerede samfundsøkonomiske beregninger, og at nye projekter skal i høring og sendes frem og tilbage mellem kommune og fjernvarmeselskab. 

Ikke tid til sagsbehandling

Som situationen er, har vi ikke tid til lange sagsbehandlingstider. Derfor bør vi tillade fjernvarmeværker at tilslutte nye kunder alle de steder, hvor de vurderer, at det giver mening – uden at spørge kommunen om lov. En ændring af projektbekendtgørelsen kan ske uden videre, hvis viljen er der. For at sætte skub i udrulningen kan ændringen i projektbekendtgørelsen fx gælde for en tidsafgrænset periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det store spørgsmål er så, om det er risikabelt at give fjernvarmeselskaberne mere frihed. Kan vi risikere for meget fjernvarme eller udrulning af fjernvarme i områder, hvor det bliver for dyrt? Det skal selvfølgelig tilstræbes, at det udelukkende er de nye kunder, der betaler for tilslutning mv. – det skal ikke være eksisterende fjernvarmekunder, der betaler for nye kunders udfasning af gas.

Men faktisk er problemet snarere, at hvis ikke vi udviser rettidig omhu, så får vi for mange varmepumper i fjernvarmeområderne, og dermed et ineffektivt varmesystem. Der er altså behov for, at fjernvarmen sættes fri, så unødvendige investeringer i individuelle løsninger undgås, der hvor fjernvarmen er på vej.
 

 

 

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
Per Jørgensen Møller
26. april kl. 10:44

Der er vel ikke noget underligt i at fjernvarmebranchen taler sin egen sag. Fjernvarme er dog stadig en gammeldags teknologi, som både er dyr at udrulle og vedligeholde. I og med der findes mere energieffektive løsninger - bl.a. varmepumper, burde man vel satse mere på sådanne løsninger, når nu der skal investeres stort i fremtidens løsning.