I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

El og brint skal gøre den tunge vejtransport grøn

1 kommentar.  Hop til debatten
Lastbiler, elnet
Illustration: IvanSpasic/Bigstock.
Synspunkt27. januar kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage

Lastbiler og varebiler er i dag afhængige af diesel og står for omtrent en tredjedel af de samlede emissioner i transportsektoren. Der er behov for en ambitiøs og dedikeret indsats for at gøre den tunge vejtransport fossilfri.

Det er ikke en simpel opgave at omstille lastbil- og varebiltransporten til ny teknologi, fordi det kræver ny VE-elproduktion, infrastruktur og køretøjer – både i Danmark og i EU. Der er derfor behov for et effektivt samspil mellem private, kommunale og statslige aktører, for at omstillingen af hele værdikæden bliver effektiv. 

Transportsektoren er vigtig både i et klima- og i et erhvervsperspektiv, og den danske regering har besluttet, at der i 2022 skal udarbejdes en strategi for tung vejtransport og drivmiddelinfrastruktur.

Dansk Energi og Dansk e-Mobilitet er derfor gået sammen med 36 danske virksomheder og organisationer om at skrive rapporten ”El og brint i fremtidens vare- og lastbiler”, hvor vi peger på de nødvendige politiske rammer, som skal etableres for at accelerere omstillingen.

EU sætter retningen mod el og brint

EU er i disse år med til at skubbe på denne udvikling via krav til lastbilproducenter om indfasning af nulemissionslastbiler i 2030, og producenterne har i fælles erklæring vedtaget, at der kun bliver produceret nulemissionslastbiler i 2040.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden planlægger EU nationale minimumskrav til udbygning af el- og brinttankinfrastruktur til tung transport, så lastbiler kan fungere på tværs af landegrænser. EU-kommissionen har foreslået, at det fra 2035 kun skal være muligt at sælge nulemissionsvarebiler.

El og brintteknologier forventes frem mod 2030 at blive de billigste løsninger til tung transport, og at disse løsninger på lang sigt kan opskaleres til at dække hele sektorens behov. 

Sådan får vi kickstartet el og brint til tung vejtransport 

Vi argumenterer for, at i 2030 kan alle solgte varebiler og mindst hver anden solgte lastbil køre på el eller brint i Danmark. Det vil betyde, at der på de danske veje i 2030 kører 10.000 lastbiler og 150.000 varebiler, som drives af el eller brint. Dermed reduceres Danmarks CO2-udledninger med 0,6 mio. ton.

Men det kommer ikke af sig selv.

Hvis vare- og lastbiler skal køre på el og brint, er der en helt ny værdikæde, der skal bygges op. Der skal produceres markant mere grøn strøm, elnettet skal forstærkes og suppleres af brintinfrastruktur, el-ladestandere, og tankanlæg til brint skal etableres både langs offentlige veje og på private arealer. Vognmænd skal investere i ny teknologi, og kunderne skal efterspørge grøn transport, som i begyndelsen vil være dyrere end dieselbaseret transport. Derfor er der brug for både økonomiske incitamenter og regulering, der fremmer efterspørgslen efter transport med el- og brintkøretøjer.

Anbefalinger

Derfor har vi i vores rapport fem anbefalinger, som er afgørende for at få opstartet en ny grøn værdikæde til nulemission vare- og lastbiler i Danmark. 

  1. Udbyg grøn forsyning af el og brint 
  2. Etabler offentlig tankinfrastruktur til el og brint 
  3. Opstartstøtte samt fradrag til køretøjer og privat tankinfrastruktur 
  4. Højere pris på fossil vejtransport 
  5. Fremme af efterspørgsel via krav 

Anbefalingerne giver samlet set et bud på realistiske rammevilkår for indfasning af nye køretøjer og infrastruktur til el og brint. Der foreslås støtte, øget fradrag og udbud til at få nødvendig tankinfrastruktur etableret og de første omtrent 1000 nulemissionlastbiler på vejene i 2025 samt accelereret udrulning af varebiler. Efter 2025 skal der ske en overgang til markeds- og incitamentsbaserede virkemidler. 

Dansk politisk strategi for tung vejtransport skal skabe de rette rammevilkår

Omkostningen for omstillingen deles mellem erhvervsliv, stat og slutkunder, som alle skal yde en indsats for, at teknologiskiftet kan blive en succes. De foreslåede virkemidler ligger i høj grad i forlængelse af aftalte politiske tiltag, som skal øges i ambitionsniveau og hurtigt sættes i spil, så aktørerne kender fremtidens rammevilkår. Danmark har forudsætningerne til at lykkes med skifte til el og brint i den tunge vejtransport. Vi har de nødvendige VE-ressourcer, en god geografisk størrelse ift. opstart af køretøjer og infrastruktur, høje klima- og miljøambitioner i stat og kommuner samt nødvendige erhvervskompetencer og investorer for at lykkes i hele værdikæden.

Men det sker kun, hvis de politiske partier i 2022 bliver enige om en ambitiøs plan for omstillingen af den tunge transport, som gør det tydeligt for hele værdikæden, at det er nu det sker. Det er nu, der skal investeres i ladestandere og brinttankstationer, i lastbilerne. Det er nu nulemissionszonerne skal etableres, og det er nu kunderne kan stille grønne krav, når de køber transportydelser.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Send dit udkast på 3.000-5.000 anslag sammen med et billede af dig selv til pro-sekretariat@ing.dk

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
29. januar kl. 15:45

Batteriskift til lastbiler og busser.

Batteriskiftestationer for lastbiler og busser burde undersøges nærmere. Det kan give en række fordele ift. belastning af elnettet ved opladning af batterierne. Kina vil jo introducere et sådan system til personbiler, og producentern i EU kunne blive førende mht elektrifisering af lastbiler og busser. Et samarbejde mellem de europæiske lastbils- og busfabrikker ledet af EU kunne udvikle en EU-standard for et sådant system.

Da ladestationerne konstant vil være tilsluttet et antal batterier med en relativ stor effekt kan de evt være med til aktivt at stabilisere elforsyningen.

Søren Chr. Jensen