I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Dansk PtX-succes hviler på seks afgørende forudsætninger

16. september 2021 kl. 05:00
Vi er heldigvis godt på vej med projekter som energiøer og opskalering af elektrolyseanlæg, men der er stadig mange ting, som vi skal samarbejde om på tværs af sektorer og myndigheder for at sikre, at de nødvendige forudsætninger er til stede, og vi kan blive verdensførende på Power-to-X, skriver to DTU-forskere i dette Synspunkt.
Artiklen er ældre end 30 dage

Power-to-X (PtX) kan blive en afgørende teknologi, der bidrager til klimamålene ved at omdanne strøm til flydende brændstoffer, som så kan bruges i den tunge transport og måske endda blive Danmarks næste grønne eventyr. Der er dog en række afgørende forudsætninger for, at det kan lykkes – her er de seks vigtigste:

Billig, grøn strøm

Den første forudsætning er, at vi har nok grøn strøm til vores PtX-projekter. I dag er 1/3 af det danske elforbrug stadig fossilt. Skal vi have nok grøn og billig strøm til også at producere nye PtX-produkter kræver det, at vi øger den grønne strømproduktion markant. Faktisk skal den øges helt op mod to til tre gange så meget som i dag. Det er derfor også en myte, at PtX vil kunne produceres udelukkende på baggrund af "overskudsstrøm". Bruger vi det eksisterende danske strømmix til at producere ammoniak til skibe, udleder det kun ca. 10 procent mindre CO2 end skibsbrændstoffet VLSFO. Og hvis virksomheder kan købe grøn strøm billigere i udlandet, vil det være logisk at placere PtX-anlæg der, da omkostninger til strøm nemt kan udgøre størstedelen af produktionsomkostningerne.

Begrænset biomasse import

Produktion af grønne PtX-brændstoffer til fx fly, nødvendiggør brug af en karbonkilde, som enten kan være biomasse eller CO2. Hvis vi har billig, bæredygtig biomasse nok, er det den mest rentable måde at producere grønne brændstoffer på. Begrænses tilgængeligheden derimod, vil der være øget behov for PtX. Det er primært el- og fjernevarmesektoren samt private husholdninger, der står for dagens biomasse-forbrug. I 2019 brugte vi 161 PJ og importerede næsten halvdelen. Regeringens mål om, at halvdelen af energien skal komme fra vedvarende kilder i 2030, kan betyde, at det store biomasseforbrug vil fortsætte.

Det vil være en fordel, hvis Danmark bliver uafhængig af at importere bæredygtig biomasse i fremtiden. Det kræver dog, at vi etablerer endnu flere vedvarende energianlæg, fordi vi får brug for enorme mængder grøn energi. Bæredygtig biomasse kan vise sig at blive dyrere på sigt, hvis der opstår knaphed og flere lande begynder at efterspørge denne ressource. Dertil kommer, at hvis alle lande indretter deres energiforsyning som den danske, vil biomasseforbruget overstige, hvad der bæredygtigt kan produceres, ifølge Klimarådet.

Adgang til biogen CO2

Hvis vi ikke har billig, bæredygtig biomasse til rådighed, vil det være muligt at producere brændstoffer ved at udnytte CO2 fra punktkilder (CCU) eller CO2 fra luften (DAC). Den første løsning er klart den billigste.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udnyttelse af sort CO2 fra fossile anlæg til PtX vil være dyrere end fossile alternativer og vil kun kunne forsinke udledningen af fossil CO2, hvorimod fangst og lagring (CCS) vil kunne eliminere udledningen, muligvis for altid. Den tilgængelige mængde af biogen CO2 kan dog i fremtiden være begrænset.

Afbrænding af biomasse forventes at falde og konkurrerende anvendelser, som bioplastik eller bioCCS (der tælles som negative emissioner), forventes at stige.

Udvikling af teknologier og gode rammevilkår

Udviklingen af teknologier som CCS og CCU og certificering af grønne brændstoffer vil få betydning for, hvor store incitamenter, der er for virksomheder til at investere i endnu flere PtX-projekter og forskning i at optimere teknologierne.

Også nationale og internationale afgifter på CO2 er afgørende. I dag er der stor forskel på disse afgifter – fx har Sverige en meget høj afgift sammenlignet med Danmark.

Grøn, international transport

PtX bliver anset for at være en potentiel grøn løsning til den tunge transport. Som det er nu, tæller den internationale transport dog slet ikke med i UNFCCC’s beregningsprincipper og dermed heller ikke i klimaberegningerne.

Det vil sige, at verdens lande ikke har et klart incitament til at nedbringe deres borgeres udledninger forbundet med international transport. Men bliver det et krav på sigt, at vi også skal kunne dække Danmarks internationale transport med grønne brændstoffer, så bliver behovet for grøn strøm endnu større.

Vores analyser på DTU Management peger således på, at hvis Danmark skal blive fri for at importere biomasse og biobrændstoffer, og hvis vores internationale transport med skibe og fly også skal være grøn, er det en forudsætning, at vi fortsat investerer massivt i PtX-projekter og infrastruktur for at kunne dække et behov på op omkring 100-150 PJ i 2050.

Smart sektorkobling

Et så stort behov kræver optimering af teknologier, og at vi får koblet vores energisektorer sammen. For selv om PtX ifølge vores analyser først bliver høj aktuelt og konkurrencedygtigt i stor skala hen mod 2050, er det afgørende, at vi allerede nu gør os klar.

Vi må sikre, at PtX-teknologierne indgår i energisystemet og er tænkt ind i smarte koordinerede løsninger med hensyn til systemarkitektur, data, digitalisering og automatisering, så vi fx får udnyttet overskudsvarmen.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger