Helene Hagel
Helene Hagel, Klima- og miljøpolitisk leder , Greenpeace

Helene Hagel er klima- og miljøpolitisk leder for Greenpeace, og har tidligere været klima- og miljøpolitisk rådgiver hos Alternativet, ligesom hun også tidligere har været ansat hos 92-gruppen og Dagbladet Information.