Helene Egebøl

Helene Egebøl

Helene Egebøl er administrerende direktør i energivirksomheden Schneider Electric. Derudover er hun medlem af Dansk Industris miljøudvalg og en del af regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som udarbejder anbefalinger til bedre vilkår for, at dansk erhvervsliv kan skabe øget vækst og innovation ved hjælp af grøn omstilling og digitaliseringen.