Thumbnail
Frank Rosager, Direktør , Foreningen Biogasbranchen

Direktør i Foreningen Biogasbranchen, der arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.