Fokus

Power-to-X

Power-to-X er på kort tid blevet et allestedsnærværende trylleord for energifolk såvel som politikere. Med elektrolyse af vand fra rigelige mængder vindmøllestrøm og gammelkendte kemiske processer i hidtil uset skala skal Power-to-X sende en stor del af den grønne el over i transportsektorens mest fossiltunge forgreninger. 

Ofte bliver det sagt, at vi kender teknologierne bag Power-to-X – at det blot er spørgsmål om at skalere processerne og anlæggene op.

Men så simpelt bliver det næppe. Alene teknologivalget af elektrolyseanlæggene spiller en stor rolle for, om der kan udnyttes overskudsvarme fra processen ligesom den geografiske placering af anlæggene har afgørende betydning for resten af energisystemet – her spænder idéerne over alt fra gamle kraftværksgrunde til ude på selve havvindmøllerne. 

Dertil kommer spørgsmål om hvordan et optimalt driftsmønster ser ud; hvor kulstoffet til den kemiske fremstilling af kulbrinter skal komme fra, og om vi bør bygge en dedikeret brintinfrastruktur, så vi bedre kan deltage i et kommende fælleseuropæisk brintmarked.

De ovennævnte problemstillinger er blot dem, vi vi indtil videre har dækket her på GridTech, men der vil utvivlsomt blive rejst nye spørgsmål og opstå nye muligheder i takt med, at forskningen skrider frem og erfaringer fra pilot- og demonstrationsprojekterne tikker ind.

Alt det vil vi fortsat følge tæt, og derfor samler vi løbende alle Power-to-X-artikler i dette tema, så du nemt kan holde dig opdateret på Danmarks nye, store energieventyr.

Dækkede emner