Fleksibelt elsystem

Elsystemet har længe haft udsigt til store forandringer som følge af mere fluktuerende produktion på den ene side, og en stigende elektrificering på forbrugssiden. Indtil nu er udviklingen sket i et adstadigt tempo.

Udfordringerne ved den udvikling har derfor længe været kendte. Det nordiske elsystem kommer i mangel på inerti. Forbrugsfleksibilitet bliver en forudsætning for at indpasse et nyt stort elforbrug, uden nettet kollapser. Og et hav af nye apparater skal deltage i understøttelsen af elnettet og opretholde forsyningssikkerheden.

Kort sagt skal det fleksible elsystem udvikles, og med det lovpligtige mål om at reducere Danmarks udledning af klimagasser med 70 procent inden 2030 er det adstadige tempo i forandringen af elsystemet pludselig blevet accelereret op i høj fart.

Det er et emne, der dækker alt fra udvikling af nye markeder, udvikling af nye tekniske løsninger og ikke mindst de rette rammevilkår. Alle de aspekter følger vi tæt her på GridTech og samler alle artikler om emnet i dette tema.

Dækkede emner