Mere om Rammevilkår

Tiden er inde til et nyt fokus i reguleringen af forsyningsområdet

Kim Mortensen , Direktør  Dansk Fjernvarme , 9. sep 2021 04:30

Det skærpede behov for en hurtigt og omfattende grøn omstilling betyder, at tiden nu er til at skrotte de gammeldags tanker om at indføre mere stram statslig styring af forsyningssektorerne. Fremover bør der i stedet fokuseres på at sikre selskaberne de optimale rammer til at kunne gennemføre netop de omkostningseffektive grønne investeringer, der er politisk efterspørgsel efter.