business Mere om Equinor
Thumbnail

Norsk olie- og energiselskab med hovedsæde i Stavanger og frem til maj 2018 kendt under navnet Statoil. 

Equinor beskæftiger sig dels med offshore-energiproduktion i form af vindkraft og udvinding af olie og gas, men satser også på vedvarende energi på land i form af eksempelvis solenergi.

Den norske stat ejer 67 procent af selskabet Equinor, der i 2017 havde 20.245 ansatte og 61,187 mio. USD i årlige indtægter. 

listOmtale af Equinor

Norge kan blive Europas grønne batteri

2. okt 2018 06:07

Med de store vandkraftreservoirer og stærke udlandsforbindelser kan Norge lagre strøm fra vind og sol. Og naturgassen kan reformeres til brint, som kan blive en stor eksport, mener norske forskere.