business Mere om Energistyrelsen
Amaliegade 44, 1266 København K

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 23. november 2007 været en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til energiforsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Energistyrelsen har dermed ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udslippet af drivhusgasser.

Arbejdsområder: Energi

Antal ansatte: cirka 250

listOmtale af Energistyrelsen

Netværksmøde i Energinetværket

access_time29. okt 13:00
place Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V
Energistyrelsen, Dansk Industri, Velux, Dansk Energirådgivning

"Bliv klogere på de reviderede direktiver, der sætter dagsordenen for fremtidens energieffektivitet. Hvad betyder direktiverne for den danske lovgivning efter 2020, og hvilke nye eksportmuligheder giver det danske virksomheder?" Sådan lyder oplægget til netværksmødet i DI Energis Energinetværk den 29. oktober. Temaet for mødet er en gennemgang af energieffektivitetsdirektivet og bygningsdirektivet og de effekter, som de kommer til at få på dansk lovgivning fra 2020 og frem. Talerne kommer blandt andet fra Energistyrelsen, Velux, Europa-Parlamentet, Energi-.