business Mere om Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden  ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Arbejdsområder: El, Gas, Anlæg og Projekter

Antal ansatte: cirka 1000

listOmtale af Energinet

Fejl ved Svanemøllen gav længere tid uden strøm

11. jun 14:48

Gennemsnitsforbrugeren manglede strøm i 25 minutter i 2017. Heraf skyldtes 92 sekunder fejl på transmissionsnettet. Selvom det er en stigning sammenlignet med 2016, er det flotte tal i international sammenhæng. Fremadrettet har især det indre København dog behov for nyinvesteringer, konkluderer Energinet i ny redegørelse.