business Mere om Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden  ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Arbejdsområder: El, Gas, Anlæg og Projekter

Antal ansatte: cirka 1000

listOmtale af Energinet

Aktørdag 1 om systemforsvar og -genopretning

access_time9. aug 10:00
place Fredericia
Energinet

Energinet indbyder til aktørdag om kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER), som beskriver kravene til systemforsvarsplaner og systemgenoprettelsesplaner i tilfælde af nødsituationer. Energinet vil selv fremlægge forslag til planer, som derefter kan fungere som udgangspunkt for diskussion.