business Mere om Dansk Fjernvarme
Thumbnail
Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Varmen produceres af de knap 400 fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme. Omkring 50 af dem er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme.

listOmtale af Dansk Fjernvarme

Politisk bitch-fight, sløve elkunder og faldende eksport

3. maj 15:44

UGEN MED ENERGI: Mens sektoren venter på et energiforlig, så man kender rammevilkårene for de kommende år, er energi- og klimapolitik ved at blive en central politisk kampplads. Efter 15 år med frit valg af el-leverandør er kunderne stadig sofa-forbrugere, og kun få benytter muligheden for frit valg. Et vækstteam skal se på, hvordan man kan styrke konkurrence og eksport af bl.a. energiteknologi. Det er der brug for. Den danske eksport viger nemlig, mens der er fuld sving i elektrificering og energiinvesteringer verden over.