business Mere om Dansk Affaldsforening
DA
Vester Farimagsgade 1, Vester Farimagsgade 1, 5 sal, 1606 København, Danmark

Dansk Affaldsforening er en interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, der arbejder ud fra opfattelsen af, at affald er ressourcer i en cirkulær økonomi.

listOmtale af Dansk Affaldsforening

Kursus i forsyningsjura - Varme - 2021

access_time23. nov 09:00
place Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark
Dansk Affaldsforening

Du får et bredt indblik i den jura, der regulerer forsyningsbranchen. Fokus i uddannelsen ligger på de områder, hvor man som medarbejder i forsyningsselskaberne skal være særligt opmærksom. Uddannelsen er opbygget af 2 almene moduler og 4 fagspecifikke moduler: vand, spildevand, affald og varme. Alle moduler er af 2 dages varighed og kan tages individuelt i vilkårlig rækkefølge.