business Mere om Brooklyn Microgrid
Thumbnail

Brooklyn Microgrid er stiftet i Brooklyn i New York i 2015 som et borgerstyret energi-microgrid.

Tanken bag projektet er, at borgerne i Brooklyn kan tage del i et netværk af vedvarende energi ved at bidrage til netværket med egen overskudsenergi fra eksempelvis solceller eller være aftager af lokalt produceret vedvarende energi.

En væsentlig del af projektet er også at udvikle en økonomisk model, der gør det muligt for de lokale energiproducenter og -forbrugere at handle med energi i netværket. 

Projektet sker som et samarbejde mellem LO3 Energy, Siemens og lokale Brooklyn-borgere. 

listOmtale af Brooklyn Microgrid