»Vi får aldrig vores uskyld tilbage«

Foto : Klimarådet

»Vi får aldrig vores uskyld tilbage«

Katherine Richardson er en af verdens førende klimaeksperter, og hun har et klart budskab, når hun sætter rammen for årets Teknologiske Topmøde, for fremtiden 'bliver ikke business as usual'.
Dette er et uddrag af et interview, der oprindeligt blev bragt på Akademiet for Tekniske Videnskabers hjemmeside.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Blå bog

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre.

Katherine Richardson er desuden medlem af det internationale panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, der danner grundlag for drøftelserne på FN’s Generalforsamling i september 2019.

Rapporter på vej

I Danmark var Katherine Richardson formand for Klimakommission og er nu medlem i Klimarådet, som i efteråret udkommer med analysen 'Vejen mod klimaneutralitet – rammer og mål' (arbejdstitel), hvor der bl.a. vil komme forslag til, hvordan en revideret klimalov kan hjælpe Danmark til at efterleve vores klimamål.

Senere på efteråret udgiver Klimarådet en statusrapport på Danmarks klimamål, hvor Klimarådet 'vil screene de mange potentielle tiltag, der kan nedbringe de danske udledninger, og anvise de steder, hvor vi skal i gang hurtigst muligt, hvis Danmark skal have en chance for at nå de 70 pct.'