GO'er (guarantee of origin) er med til at understøtte den grønne omstilling, men ændrer ikke direkte på elmikset.
GO'er (guarantee of origin) er med til at understøtte den grønne omstilling, men ændrer ikke direkte på elmikset.

Foto : Oslo Economics

Vattenfall og Microsoft tester timebaserede grønne certifikater

Ved at afregne de såkaldte oprindelsesgarantier på timebasis frem for på årsbasis kan markedet for de grønne certifikater skabe større incitament til, at vedvarende energiproduktion matcher det aktuelle forbrug.
‘Guarantee of origin’-certifikater (GO), eller på dansk ‘oprindelsesgarantier’, for grøn el er en vare, der er stigende efterspørgsel på i Europa.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.