Liquid Wind's visualisering af en e-fuel fabrik, der fremstiller grøn methanol.
Liquid Wind's visualisering af en e-fuel fabrik, der fremstiller grøn methanol.

Foto : Liquid Wind

Vægtige aktører går sammen om grøn methanol-produktion i Sverige

Fra Ing.dk: Under svensk ledelse og med deltagelse af Topsøe og Cowi satser syv virksomheder på at kunne etablere seks fabrikker, der producerer grøn methanol på basis af brint og CO2 rundt om i Skandinavien inden 2030.

Syv store aktører går nu sammen om at etablere en serie af Power-to-methanol fabrikker rundt om i Skandinavien.

Projektet, som ledes af et ungt, svensk selskab, Liquid Wind, skal føre frem mod anlæg i kommerciel skala, hvor man vil opsamle CO2 fra røggas og kombinere det med brint, produceret via elektrolyse med el fra vedvarende energikilder til CO2-neutralt methanol, der kan anvendes til for eksempel tung transport eller skibsfart.

De deltagende virksomheder er Axpo, Cowi, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen og Siemens, der hver skal stå for en del af projektet.

Cowi står for den overordnede projektstyring, mens Haldor Topsøe skal levere procesdesign og -katalysator til den kemiske proces, hvor brint og CO2 omdannes til methanol i et to trins loop.

skib
Skibsfarten kan være aftager til grøn methanol, og Liquid Wind forhandler i øjeblikket med flere rederier, oplyser de.
Illustration: Liquid Wind

Vigtige, nye partnerskaber

Tore Sylvester Jeppesen, som er Senior Business Development Director i Haldor Topsoe, kalder projektet meget vigtigt.

Dels fordi han mener, at Liquid Wind har fået samlet virkelig dygtige spillere til projektet; dels fordi det er nu, man skal opbygge ekspertisen og forståelsen for teknologierne og ikke mindst etablere de partnerskaber, som skal realisere projekterne:

»Omdannelse af grøn el til flydende brændstoffer, der kan lagres og flyttes rundt, bliver en grundpille i den grønne omstilling og kommer til at fylde rigtig meget efterhånden som vi får mere og mere vedvarende energi-kapacitet.

Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i gang med at samle erfaringer med både teknologier og samarbejdskonstellationer,« siger han.

Går efter papirindustrien

Konsortiet arbejder frem mod et proces-design til det første anlæg, der skal ligge i Sverige et sted, og som skal kunne levere eMethanol allerede fra 2023.

Med udgangspunkt i dette design vil man så udvikle en standard-opskrift på en eMethanol-fabrik, som man håber at kunne bygget seks af i Skandinavien inden 2030.

Derefter skal konceptet skaleres op og udvides til resten af verden på licens.

Ifølge Liquid Wind går man efter at få anlægget placeret ved en koncentreret kilde af såkaldt biogen CO2 af høj kvalitet – det vil sige røggas fra biomasse - og har i øjeblikket positive diskussioner med papirmasse- og papirindustrien om et samarbejde:

»Vi er på vej til at underskrive Letters of Intent i de kommende måneder. Dette betyder, at vores første fabrik sandsynligvis vil blive placeret i det nordøstlige Sverige, « oplyser selskabet i en mail.

Heri forklarer de også, at de kalder brændstoffet for CO2 neutralt, fordi der ikke frigives nyt CO2 til atmosfæren ved forbrug af brændslet. Da brændstoffet erstatter fossile brændstoffer, der frigiver nyt kulstof i atmosfæren, forhindrer et skifte til eMethanol at ny CO2 bliver frigivet.

methanol
Processen til omdannelse af brint og CO2 til methanol.
Illustration: Liquid Wind

Måske også i Danmark

Det første anlæg forventes at få en kapacitet på 45.000 ton CO2 neutralt brændstof og kunne dermed kunne spare atmosfæren for udledning af 90.000 ton CO2.

Regnestykket lyder på, at 45.000 eMethanol på grund af ringere energitæthed kun kan erstatte cirka 22.500 tons fossilt brændstof (HFO, Diesel eller eqv), der udleder 4 ton CO2 pr forbrændt brændstof, hvilket altså giver en besparelse på 90.000 ton CO2.

På spørgsmålet om hvorvidt man kunne forestille sig, at et anlæg kunne bygges i Danmark, skriver Liquid Wind, at de vigtigste kriterier for placering af et anlæg er tilgængelighed af billig el fra vedvarende energi, adgang til CO2, fortrinsvis biogen, samt nærhed til store kunder.

»I Danmark har du alle disse ting, og vi ville være meget glade for at udforske muligheder i Danmark med passende partnere. I øjeblikket sætter vi vores fokus på Sverige, men i de næste 2 år ville vi være klar til at overveje andre lande og placeringer, « skriver Liquid Wind.

Projektet understøttes af en investering på 1,7 millioner euro fra den EU støttede investeringsselskab, EIT InnoEnergy. Der er endnu ikke truffet endelig investeringsbeslutning om etablering af det første anlæg.

Du kan læse mere om Topsøes proces her.