Unik varmecentral sender fjernvarmen retur ved 25 grader

Foto : kadmy / BigStock

Unik varmecentral sender fjernvarmen retur ved 25 grader

Med to varmepumper og et varmelager er det lykkedes partnerne i EnergyLab Nordhavn-projektet at udvikle en varmecentral, der kan udnytte en fremløbstemperatur i fjernvarmen på bare 45 grader – og returnere den igen ved 25 grader.
I kælderen under Århusgade 140 står en varmecentral, der formentlig ikke findes magen til andre steder i verden. 
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Fem generationer af fjernvarme

Første generation
Den første generation er et dampbaseret system, der kører på kul. Det blev introduceret i USA i 1880'erne og blev også populært i nogle europæiske lande. Det var 'state of the art' indtil 1930'erne og brugte betonkanaler, der anvendte meget høje temperaturer. Derfor var disse systemer ikke ret effektive. Der var også problemer med pålidelighed og sikkerhed på grund af de varme tryksatte damprør. 

Anden generation
Anden generation blev udviklet i 1930'erne og blev bygget indtil 1970'erne. Denne generation
er kendetegnet ved forbrænding af kul og olie. Varmen overføres via varmt vand under
tryk. Systemerne har normalt forsyningstemperaturer over 100 °C og anvender vandfyldte
rør i betonkanaler, der hovedsagelig er monteret på stedet.

Tredje generation
I 1970'erne blev den 3. generation udviklet og brugt i de fleste efterfølgende systemer
over hele verden. Denne generation kaldes også den 'Skandinaviske Fjernvarmeteknologi', fordi mange af fjernvarme-komponent-producenterne er placeret i Skandinavien. Den tredje generation bruger præfabrikerede, præisolerede rør, der direkte nedgraves i jorden, og som arbejder med lavere temperaturer, normalt under 100 °C.

Fjerde generation
Fjerde generation er den nyeste udgave af fjernvarmen, der er i udbredt drift og under udbygning mange steder. Generationen kaldes ofte også for lavtemperatursfjernvarme og ligger typisk mellem 60 og 70 grader. Formålet med denne videreudvikling har været drevet af at gøre varmen mere grøn, da den lavere temperatur mulliggør integration af af variabel vedvarende energi i fjernvarmesystemet. Den primære produktion sker dog stadig centralt.

Femte generation
Adskiller sig fra de øvrige generationer ved at udnytte meget lave temperaturer på mellem 20 og 50 grader. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis en væsentlig del af produktionen ligger decentralt ude i bygningerne – f.eks. ved at en varmepumpe løfter temperaturen til det varme brugsvand.

 

Kilde: Upgrade DH m.fl.

PARTNERE I ENERGYLAB NORDHAVN

EnergyLab Nordhavn er støttet af statens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP).

Læs projektets anbefalinger her.

Projektets partnere er:

• DTU

• Københavns Kommune

• By & Havn

• Hofor

• Radius

• ABB

• Danfoss

• Cowi (har for nylig afløst Balslev)

• CleanCharge

• Glen Dimplex

• Metro Therm

• PowerLaBDKfacilities