Time-tariffer flytter kun ganske lidt af spidslasten

Foto : petovarga / BigStock

Time-tariffer flytter kun ganske lidt af spidslasten

Tidsdifferentierede tariffer har nu været i brug i nogle år hos enkelte netselskaber. Nu viser den første offentlige analyse af effekten på spidslastperioden, at effekten er målbar, men meget lille.
De danske eldistributionsselskaber er godt i gang med at anspore elforbrugerne til at blive mere fleksible. Flere og flere af netselskaberne indfører nu tidsdifferentierede tariffer, hvor priserne for transport af strømmen i spidslastperioden hæves for at flytte forbruget hen til timer med mere ledig kapacitet i nettet.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.