Både store, kollektive og små individuelle varmepumper kan blive udkonkurreret af elradiatorer og -gulvvarme, hvis elvarmeafgiften sænkes yderligere. Det viser et notat fra Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi.
Både store, kollektive og små individuelle varmepumper kan blive udkonkurreret af elradiatorer og -gulvvarme, hvis elvarmeafgiften sænkes yderligere. Det viser et notat fra Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi.

Foto : Sanne Wittrup

Størrelsen på varmepumpen skal afgøre elvarmeafgiften

Elvarme vil stå i vejen for geotermi og overskudsvarme i opvarmningen, hvis ikke elvarmeafgiften differentieres, siger Dansk Fjernvarmes tænketank, Grøn Energi. Men en differentiering vil give fjernvarmen urimelige konkurrencefordele, mener Dansk Energi.
Hvis der skrues yderligere ned for elvarmeafgiften end slutniveauet på 15,5 øre/kWh i 2021, vil elradiatorer og elbaseret gulvvarme i flere tilfælde udkonkurrere både individuelle varmepumper og tilslutning til fjernvarmenettet ved at være billigste opvarmning af almindelige boliger. 
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Om Grøn Energis undersøgelse

I notatet 'Elvarmeafgift - Konsekvenser ved yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften' undersøger Grøn Energi tre typer af husstande med forskellige årlige varmebehov: Et standardhus (18,1 MWh), energirenoveret standardhus (13,8 MWh) og et lavenergihus (8,0 MWh).

Herefter vurderes, hvilken individuel opvarmningsform, varmepumpe eller elvarme, der vil være mest rentabel for hver enkelt husstandstype ved elvarmeafgifter på henholdsvis: 15 øre/kWh, 7,5 øre/kWh og 0 øre/kWh

Resultatet af undersøgelsen peger på, at for et standardhus vil varmepumpen være billigst ved alle tre afgiftsniveauer, men nærme sig hinanden ved en elvarmeafgift på 0 øre/kWh. 

For det energirenoverede hus vil elvarme være billigere end varmepumpen ved afgiftsniveauer på 7,5 øre/kWh og ned. 

Allerede med en elvarmeafgift på 15 øre/kWh er elvarme den billigste opvarmning i et lavenergihus. 

Herudover peger analysen, at en reduktion af elvarmeafgiften vil gøre individuel opvarmning billigere end fjernvarmetilslutning i nogle områder.