En afbryder til en transformer i én af Radius' hovedstationsbygninger. Bygningen er ligesom en del andre af Radius' anlæg mere end 60 år gammel.
En afbryder til en transformer i én af Radius' hovedstationsbygninger. Bygningen er ligesom en del andre af Radius' anlæg mere end 60 år gammel.

Foto : Martin Bernth

Risikostyring giver Radius et præcist overblik over nettets tilstand

En tre år lang certficeringsproces i risikostyring hos Hovedstadens og Nordsjællands netselskab har ændret den interne kommunikation i Radius og sparet virksomheden for unødvendige anlægsinvesteringer i millionklassen.

Som det første el-distributionsselskab i Danmark blev Radius i foråret certificeret i risikostyring af selskabets hundredtusindvis af aktiver. 

Ørsted-selskabet modtog den internationale ISO 55001-certificering i såkaldt asset management i marts efter i tre år at have arbejdet med at omlægge arbejdsgange, skærpe ansvarsfordelingen i organisationen og organisere data om dets vidtforgrenede elnet.

Med 220.000 anlæg, 19.000 km kabel og i alt 1.020.000 installationer på Nordsjælland og i hovedstadsområdet – en del af det mere end 60 år gammelt – står netselskabet nu over for en årrække med behov for mange nye store anlægsinvesteringer i alt fra 50 kV transformerstationer til elskabe i villakvartererne.

»Vi har haft fornøjelsen af at have nogle anlæg, der har kørt godt i mange år, men der er jo intet, der lever for evigt. Snart får vi brug for at skifte mange af dem, og det betyder en stigning i investeringer. Derfor gælder det nu om at have overblik, så vi ved, hvad der skal skiftes hvornår,« fortæller Sisse Bay, der er chef for planlægning og asset management-systemet hos Radius.

Asset management-certifikatet for ISO 55001-standarden blev første gang lanceret i 2014 og er et ledelsessystem, der optimerer forvaltningen af aktiver i en given virksomhed. I disse år implementeres den i stor stil i blandt andet forsyningsvirksomheder verden over.

Tilstandstal giver overblik

Som led i implementeringen af standarden måtte Radius skaffe sig et overblik over levetiden på virksomhedens mange aktiver og dokumentere det. Overblikket over nettets beskaffenhed er Radius nu ved at sikre sig ved at tildele hvert enkelt af selskabets 220.000 anlæg et såkaldt tilstandstal. Et arbejde, der i allerbedste fald vil tage de næste 4-5 år.

I modsætning til tidligere, hvor Radius gav hver type anlæg en generisk forventet levetid, er tilstandstallene en individuel vurdering af hvert anlæg, som tager højde for flere aspekter end bare slitage på komponenterne. 

Sisse Bay giver et eksempel med to ens netstationer, der står placeret i meget forskellige miljøer, og som derfor vil være udsat for meget forskellige belastninger.

Tilstandstallene omsættes til henfaldskurver, som i eksemplet med de to identiske netstationer vil være meget forskellige, selvom det er helt det samme anlæg. På den måde kan ledelsen i Radius nemmere prioritere i, hvor pengene skal bruges først. 

Og det er ikke uvæsentligt, mener teknisk direktør i Radius, Anders Vikkelsø:

»De her tilstandstal er jo et værktøj, der giver et billede af tilstanden af nettet, så vi bedre kan se, hvor vi skal sætte ind - men også hvad der kan vente. Og en investering på ti millioner, der kan udskydes fem år, vil have en stor positiv værdi for os,« siger han.

Ansvarsfordeling har givet bedre kommunikation

Vedligeholdelse og udskiftning af anlæg har selvsagt altid været en vigtig opgave hos Radius, men før virksomheden implementerede risikostyringsstandarden, var kommandovejen mindre klar.

»Tidligere var kulturen sådan, at flere parter i organisationen havde meninger om, hvor vi skulle prioritere vedligeholdelse, og der kunne det godt forekomme, at dem, der råbte højest, også var dem, der fik tingene videre i systemet. Det gav jo en risiko for, at noget blev overset,« siger Anders Vikkelsø.

I det nye risikostyringsparadigme er processerne omkring prioritering af vedligeholdelse og reinvestering i anlæg blevet mere formelle. Nu har Radius ni særligt udnævnte ‘asset managers’, som er hovedansvarlige for hvert deres tekniske felt.

Hvis for eksempel et tag på en netstation – dem har Radius 92 af – begynder at vise tegn på forfald, er det asset manageren for bygninger, der har ansvaret for at gøre opmærksom på problemerne. Omvendt skal han ikke bekymre sig om elektronikken neden under taget, for det er der en række andre asset managere, der holder øje med.

På den måde er de tekniske diskussioner i Radius blevet mere konstruktive, fortæller Anders Vikkelsø:

»Ved at lave en skarpere ansvarsfordeling har vi både sikret os, at vi kommer rundt om hele paletten, og at der er et mere formelt system for, at alle bliver hørt.«

Bedre gennemslagskraft hos myndigheder

Overblikket giver også Radius en stor fordel i samspillet med myndigheder som Forsyningstilsynet, der har til opgave at fastsætte netselskaberne indtægtsniveau og holder øje med, om omkostningsniveauet er for højt.

»Det giver større gennemslagskraft i dialogen med regulator. Med bedre dokumentation og de her tilstandstal, som gør os bedre i stand til at fremskrive udgifter, kan vi på en så objektiv måde som overhovedet muligt fortælle om, hvad det er for en opgave, vi kigger frem imod,« siger Sisse Bay.

Anders Vikkelsø er enig, og påpeger samtidig, at certifikatet også giver Radius et stempel på, at selskabet driver sit net på en professionel måde. Det sender et godt signal til selskabets nuværende ejer, men gør også selskabet mere attraktivt for potentielle køber. 

Salget af Radius er i øjeblikket sat på pause, da det i begyndelsen af året blev standset politisk. Men Ørsted meldte i begyndelsen af denne måned ud, at man agter at genoptage salgsprocessen efter sommerferien.

Andre netselskaber er i gang

I øjeblikket er flere danske netselskaber i gang med at implementere standarden eller dele af den. Til de selskaber, der måtte gå med overvejelser om at tage hul på et lignende projekt, lyder det vigtigste råd fra Sisse Bay og Anders Vikkelsø, at det er vigtigt at gøre sig begreb om omfanget af den opgave, de står over for.

»Da vi startede, havde vi meget fokus på, hvilke it-værktøjer der skulle bruges for at implementere standarden, og der gik det op for os, at det her ikke bare var et nyt it-værktøj, men en kulturforandring af hele organisationen fra øverst til nederst,« siger Sisse Bay og fortsætter:

»Man skal være opmærksom på, at det her er en kulturrejse. Asset management handler i bund og grund om måden, du driver dit net på, og hvis du vil ændre i det, så er det alle de mennesker, der har berøring med det, der skal forstå det,« siger hun.

Anders Vikkelsø understreger også, at man som organisation selvfølgelig skal være villig til at bære den omkostning, der er i kraft af den tid, det tager at implementere standarden, og derfor er det ikke nødvendigvis for alle. 

»Jeg vil ikke sige, at man bør certificeres som netselskab, men jeg kan varmt anbefale at følge principperne i standarden. Det giver et bedre overblik over den virksomhed, man driver,« siger han.