Power-to-X: DTU-forsker satser benhårdt på ‘gammeldags’ elektrolyseform

Foto : Teknologiens Mediehus / Lasse Gorm Jensen

Power-to-X: DTU-forsker satser benhårdt på ‘gammeldags’ elektrolyseform

Udrulningen af elektrolyse i stor skala er endnu ikke begyndt for alvor, og der er endnu store udfordringer med at skalere teknologien op. Et forskerhold på DTU er derfor ved at udvikle en særlig membran, der kan gøre alkalisk elektrolyse langt mere effektiv.
I den næste fase af den grønne omstilling øges fokus på konvertering og lagring af strømmen fra den hastigt voksende mængde vedvarende energikilder. De grønne elektroner fra vindmøllerne skal i stort omfang omdannes til grønne molekyler, som er lettere at lagre og har høj nok energitæthed til at blive hældt på den tunge transport.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

POWER-TO-X ER NÆSTE FASE AF OMSTILLINGEN

Som tidligere beskrevet her på GridTech er det de såkaldte Power-to-X-teknologier (P2X), som for alvor skal på banen i næste fase af omstillingen af den danske energiforsyning. 

P2X er samlebetegnelsen for forskellige teknologier, der forsøger at koble overskudsstrømmen fra vedvarende energikilder til at producere kulbrinter.

Flere eksperter mener, at Danmark har en unik mulighed for at positionere sig som foregangsland inden for P2X og flere pilotprojekter er allerede i gang. 

GridTech sætter derfor fokus på fremmarchen af P2X i Danmark.