Partnerskab vil sætte fuld fart på VE-udbygningen

Foto : Vestas

Partnerskab vil sætte fuld fart på VE-udbygningen

Fra Ing.dk: Partnerskab for energi og forsyning foreslår en voldsom udbygning med havmøller, landmøller, solceller og elnet for at nå klimamålet i 2030.
En markant udbygning med især havvind, landvind og solceller samt en opgradering af elnettet er – måske ikke så overraskende – centrale elementer i Partnerskabet for energi og forsynings forslag til, hvordan Danmark kommer i klimamål i 2030.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Klimapartnerskaber
  • Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.
  • Målet er ifølge regeringen også, at den grønne omstilling fører til arbejdspladser og eksport.
  • Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der skal reducere erhvervslivets udledning af drivhusgas og samtidig styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Resultaterne af klimapartnerskaberne overrækkes til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet mandag d. 16. marts.