Overskudsvarme: Politikere er åbne for at ændre i kontroversielt lovforslag

Foto : Nostal6ie / BigStock

Overskudsvarme: Politikere er åbne for at ændre i kontroversielt lovforslag

Alle partier bag aftalen om afgiftsomlægningen af overskudsvarme støtter det fremsatte lovforslag, men er også åbne over for at komme fjernvarmen i møde. Direktør bag nyt stort overskudsvarmeprojekt ønsker ro omkring rammevilkårene.
I morgen indvies et af landets hidtil største overskudsvarmeprojekter i Horsens. I samarbejde med den lokale foderproducent Hamlet Protein har Fjernvarme Horsens installeret i alt otte store varmepumper, der modtager restvarmen fra virksomhedens produktion og opgraderer den til brugbar fjernvarme. Anlæggets totale effekt er på 12 MW svarende til forsyningen til 3.300 husstande.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nye afgifter på overskudsvarme
  • Overskudsvarme hentes fra varmegenererende processer i industrielle virksomheder. Det lokale fjernvarmeselskab og virksomheden laver et fælles projekt om at lede restvarmen fra virksomhedens aktiviteter over i fjernvarmenettet og aftaler en fast enhedspris, som varmen afregnes til. Ofte forærer virksomheden dog varmen til fjernvarmeselskabet.
  • I dag baseres afgiften på overskudsvarme på den enhedspris, fjernvarmeselskabet og virksomheden har aftalt. Afgiften til staten lyder på 33 procent af overskudsvarmeprisen. I dag kan overskudsvarme således være afgiftsfri, hvis den foræres væk.
  • I den nye regulering ændres afgiften, så den i stedet for at være baseret på værdien, baseres på energien i varmen. Den nye afgift lyder på 25 kr./GJ.
  • De virksomheder, der gennemgår en endnu udefineret certificeringsproces, kan opnå en endnu lavere afgift på 10 kr./GJ.
  • Samtidig lægger politikerne op til at indføre rammer for de priser, virksomhederne og fjernvarmeselskaberne aftaler indbyrdes.
  • Formålet med prisreguleringen og certificeringsordningen er at undgå at skabe incitament til det, myndighederne kalder falsk overskudsvarme, altså hvor en virksomhed overproducerer eller mindsker energieffektiviteten og tjener penge på unødig varmegenerering.