Omstillingen af vores varmeforsyning kræver, at vi kan tilbyde individuelle løsninger

Det er problematisk, at den nuværende regulering ikke tillader kommunalt ejede varmeselskaber at tilbyde individuelle forsyningsløsninger, skriver Dansk Fjernvarme i dette indlæg
Folketingets 2030-målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasemissionerne i Danmark betyder, at vi i de kommende ti år står foran en hidtil uset opgave. Helt konkret betyder det, at Danmark frem mod 2030 skal realisere reduktioner i den samme størrelsesorden som vi har opnået de seneste 30 år.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.