Nyt forskningscenter skal huse projekt om fleksibelt energi-forbrug

Foto : Illustration: Bigstock/Malp

Nyt forskningscenter skal huse projekt om fleksibelt energi-forbrug

Fra Ing.dk: Med 30 mio. i støtte fra Innovationsfonden skal et fireårigt forskningsprojekt få alvor sætte turbo på fleksibelt energiforbrug som nøglen til en billig grøn omstilling.
Fire danske tekniske universiteter DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet går nu sammen med parter i forsyningssektoren om at udvikle og teste smarte løsninger, der ved hjælp af kunstig intelligens kan sikre, at energiforbruget bliver langt mere fleksibelt og kan tilpasses den varierende produktion fra vedvarende energikilder.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Om Center Danmark
  • Centrets hovedformål er at etablere rammer for fremme af forskning, udvikling, test og demonstration ifm. omstillingen til det fossilfrie grønne samfund.

  • Centeret skal nedbryde siloerne i forbindelse med de nuværende nationale testcentre og laboratorier for derved at høste synergier gennem dataintelligente og integrerede løsninger.

  • Via en digital, IT-intelligent platform sikres det, at vi kan bruge hele Danmark som testzone, og dermed teste hele spektret af løsninger (el, gas, varme, køling, vand, fødevarer mv.).

  • I samarbejde med interesseorganisationer, universiteter og industri skabes et område, hvor man i fællesskab får de bedst mulige resultater og data stillet til rådighed, som kan fremme omstillingen til en grønnere fremtid.

  • Center Denmark er ejet af en selvejende erhvervsdrivende fond.