Nye afgifter på overskudsvarme: »Jeg håber inderligt, lovforslaget sparkes til hjørne«

Foto : Hofor

Nye afgifter på overskudsvarme: »Jeg håber inderligt, lovforslaget sparkes til hjørne«

Ét fjernvarmeselskab vil ikke satse yderligere på overskudsvarme, hvis nye afgiftsregler vedtages af Folketinget. Reglerne indebærer blandt andet, at afgiften på strøm til visse varmepumper stiger med en faktor 50.
Mens politikerne i denne uge tager hul på behandlingen af et lovforslag, der skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme, kigger en hovedrystende fjernvarmebranche med fra sidelinjen. Lovforslaget, der er en omfattende omlægning af afgifterne på udnyttelse af overskudsvarme, vil have den stik modsatte effekt, lyder det fra flere af de fjernvarmeselskaber, der i øjeblikket har konkrete overskudsvarmeprojekter i gang.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Nye afgifter på overskudsvarme
  • Overskudsvarme hentes fra varmegenererende processer i industrielle virksomheder. Det lokale fjernvarmeselskab og virksomheden laver et fælles projekt om at lede restvarmen fra virksomhedens aktiviteter over i fjernvarmenettet og aftaler en fast enhedspris, som varmen afregnes til. Ofte forærer virksomheden dog varmen til fjernvarmeselskabet.
  • I dag baseres afgiften på overskudsvarme på den enhedspris, fjernvarmeselskabet og virksomheden har aftalt. Afgiften til staten lyder på 33 procent af overskudsvarmeprisen. I dag kan overskudsvarme således være afgiftsfri, hvis den foræres væk.
  • I den nye regulering ændres afgiften, så den i stedet for at være baseret på værdien, baseres på energien i varmen. Den nye afgift lyder på 25 kr./GJ.
  • De virksomheder, der gennemgår en endnu udefineret certificeringsproces, kan opnå en endnu lavere afgift på 10 kr./GJ.
  • Samtidig lægger politikerne op til at indføre rammer for de priser, virksomhederne og fjernvarmeselskaberne aftaler indbyrdes.
  • Formålet med prisreguleringen og certificeringsordningen er at undgå at skabe incitament til det, myndighederne kalder falsk overskudsvarme, altså hvor en virksomhed overproducerer eller mindsker energieffektiviteten og tjener penge på unødig varmegenerering.