Ny undersøgelse: Beregninger af vindmøllestøj er mere præcise end målinger

Foto : Miljøstyrelsen

Ny undersøgelse: Beregninger af vindmøllestøj er mere præcise end målinger

Den seneste af tre undersøgelser af Miljøstyrelsens regnemetoder til at opgøre støj fra vindmøller er nu tilendebragt. Gennem stikprøvemålinger er udfordringerne ved at basere retningslinjer for vindmøllestøj på målinger fra stedet blevet kortlagt.
Hvordan dokumenterer man bedst støjbelastning fra vindmøller – gennem beregninger ud fra kontrollerede kildestyrkemålinger som Miljøministeriets retningslinjer foreskriver, eller gennem direkte målinger af vindmøllestøj fra naboerne til vindmøllerne?
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.