Udvikling af ideen om at bygge en kunstig energiø i Nordsøen sker hos Energinet, der har fået 1,4 mio. kroner i støtte til arbejdet fra EUDP
Udvikling af ideen om at bygge en kunstig energiø i Nordsøen sker hos Energinet, der har fået 1,4 mio. kroner i støtte til arbejdet fra EUDP

Foto : Energinet

Ny evaluering: Ekstra energi-millioner bør bruges til forskning

Uafhængig evaluering peger på stærke, danske energi-styrkepositioner, men også på behov for en mere klar arbejdsfordeling mellem de to store fonde og for statslig støtte til etablering af et venture-marked.
For få midler til strategisk energiforskning set i forhold til midlerne til udvikling- og demonstration; uklare snitflader mellem de to store fonde på området, EUDP og Innovationsfonden, og så er markedet for risikovillig kapital til energiprojekter stort set forsvundet. Endelig er det svært at få finansieret tværgående Smart-Grid projekter indenfor de eksisterende kasser.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.