Ny analyse: Udbredt CO2-fangst er billigste vej til grøn varme i Hovedstaden – men det kræver en afgift

Amager Bakke
Illustration: ARC.
CCS kan komme til at spille en stor rolle i fremtidens fjernvarme, viser ny analyse fra Hovedstadsregionen. Men hvor stor rollen bliver, afhænger af størrelsen på CO2-afgiften.
9. november 2021 kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Fra Roskilde i vest til Amager i øst, og Virum i nord til Køge i syd. 

Hele Hovedstadsregionens fjernvarmenet skal være CO2-neutralt allerede i år 2025. Sådan lyder den fælles målsætning på tværs af den østsjællandske fjernvarmeforsyning i form af Veks, Hofor, CTR og Vestforbrændingen, som på en konference i sidste uge præsenterede visioner og bud på 'Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 (FFH50)'

Med FFH50 har selskaberne analyseret seks CO2-neutrale scenarier, der gennemgår forskellige bud på energimiks i fremtidens varmeproduktionen i henholdsvis 2030 og 2050. Scenarierne spænder fra stort set 100 procent biomasse- og affaldsbaseret opvarmning til 100 procent elbaseret, og her står en pointe klar: 

Belønnes varmeselskaberne for at indfange CO2 gennem eksempelvis en CO2-afgift, er biomasse- og affaldsbaseret varme med udbredt CCS den billigste vej til en bæredygtig opvarmning:

Få fuld adgang til GridTech

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund. Få tilsendt tilbud

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til GridTech
Alt indhold på GridTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
11. november 2021 kl. 01:44

Nok uden at have forstået det hele, tænker jeg følgende: 1) Alternativerne er meget forskellige mht. om de bidrager til eller trækker veksler på el-forsyningssikkerheden, ligesom der - alt andet lige - kan være tale om afvigende indflydelser på el-markedsprisen. - Begge dele med mulige konsekvenser for også resten af landet. 2) Der regnes vist ikke på alternative CO2e-negative muligheder, så som fyring med også billige lokale organiske restprodukter, der ellers ville emittere metan og/eller på - potentielt jordforbedrende og da selvforstærkende - kulstofdeponering baseret på biokoks(?) 3) Både mulighederne jf. pkt 2, recirkulation af termisk oprensede næringsstoffer og samtidig brændelsfleksibel og højeffektiv brændselsudnyttelse kunne opnås vha. af central bio-KV baseret på forkoblet lavtemperaturforgasning, men som der næppe er regnet på, fordi løsningen stadig ikke er blevet lagt ind i Energistyrelsens teknologikatalog(?) 4) På et sådant forgasningsbaseret bio-KV-værk kunne el-produktionen fleksibelt afløses af el-forbrugende syntese af f.eks. metanol i tidsrum med lave elpriser. Den dertil fornødne H2 kan produceres på et lokalt elektrolyseanlæg, som samtidig leverer O2 til forgasning baseret en blanding af O2 og recirkuleret CO2, og hvor også elektrolysen kan nøjes med allerede etableret infrastruktur. (Se evt.: https://www.energy.dtu.dk/nyheder/2019/11/ny-teknologi-kan-levere-baeredygtigt-braendstof-til-transportsektoren?id=40f87739-6511-43c2-a445-a25a58d12464 ) 5) Derved vil der være etableret en CO2 kilde, der om ønsket kan anvendes til CCS i mindst alle årlige timer med mulighed for afsætning af restvarmen fra enten el- eller metanol-produktionen. (”Mindst” skriver jeg fordi, der også vil kunne køres i ekstra el-producerende kondensdrift, når el-behovet er størst).
xxxxxxxxxxxxx Mit linjeskift her vil formentlig være forsvundet? xxxxxxxxxxxxxxxx

Generelt mener jeg, at lokal varmeplanlægning, der ser stort på behovet for fortsat høj elforsyningssikkerhed, er dybt problematisk. Hvis der ikke kan regnes på el- og varmesystemerne samtidig, bør der regnes på det både nationalt og lokalt set vigtigere el-system først, og hvorefter f.eks. restvarme fra evt. bio-KV tages for givet, når der efterfølgende regnes på KV-områdernes varmeforsyning. Ellers er der bl.a. risiko for, at sparede udgifter på opnåelse af f.eks. CO2e-neutralitet i hovedstadsområdet medfører ekstraomkostninger og måske endda svigtende el-forsyning i også resten af landet. xxxxxxxxxxxxx Mit linjeskift her vil formentlig være forsvundet? xxxxxxxxxxxxxxxx

Desværre stikker vore landspolitikere hovedet i busken, medens centrale backup-ydende KV-værker besluttes udfaset(ikke konverteret/levetidsforlænget) og erstattet af fluktuerende kapacitet. Beslutningerne overlades til anlægsejere/varmeforsyningsselskaber, der ikke har ansvar for elforsyningssikkerheden og for hvem det endda er blevet forbudt at tørre ekstraregningen for opretholdelse af også resten af landets elforsyningssikkerhed af på deres lokale varmekunder. De forventelige deraf følgende store ekstraregninger til fornøden ekstra el-til-el-lagring/PtX, backup på f.eks. dyrt fremstillet bio-naturgas, ekstra infrastruktur og - især marginalt set - dårlig udnyttelig ekstra fluktuerende kapacitet til kompensering for store konverterings- og transmissionstab viser sig først senere, hvor der næppe er nogen af vore landspolitikere, der vil kunne huske/forstå, at de havde ansvaret.
xxxxxxxxxxxxx Mit linjeskift her vil formentlig være forsvundet? xxxxxxxxxxxxxxxx

For resten mener jeg stadig, at artikler af især denne karakter, - ud af IDAs regi og med tanke for at vores "mediehus" nødig beskæftiger sig positivt med biokraftvarme - bør bringes foran "pro-mediernes" ekstrabetalingsmure, hvor IDAs medlemmer har fri adgang til at læse med og kommentere. Ellers er det gidseltagning og afpresning af IDA’s potentielt uenige medlemmer.