Nu bliver en aggregator-løsning testet i forsøg på plejehjem, børnehaver og sundhedscentre i Horsens, Skanderborg og Samsø kommune.
Nu bliver en aggregator-løsning testet i forsøg på plejehjem, børnehaver og sundhedscentre i Horsens, Skanderborg og Samsø kommune.

Foto : Insero

Næste skridt for test af aggregatorer: Hybridanlæg i Horsens

Efter succes med at styre elforbruget i 800 parcelhuse vil virksomheden Insero prøve på skoler og plejehjem. Hold fokus på at data afspejler virkeligheden, lyder det.
Hele 15 større hybridanlæg, der kombinerer varmepumper og gaskedler, skal nu indgå i et forsøg, der skal vise fremtiden for en fleksibel elforsyning på plejehjem, børnehaver og sundhedscentre.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Fakta

Hvad er en aggregator?

Et bindeled mellem elkunder og elmarkedets aktører som eksempelvis TSO, DSO og/eller balanceansvarlig. Aggregatoren har indgået en aftale med en elkunde om at disponerer over kundens fleksible elforbrug og/eller produktion.

Fakta

Tre modeller for en aggregator

I dag spænder lovgivningen ben for at en aggregator kan operere på det danske elmarked, men Energinet.dk har sammen med flere aktører skitseret en række modeller for fremtiden.

Model 1: Aggregator leverer frekvensstabilisering

I den model er der tale om meget små mængder energi, og aggregatoren leverer ikke selv el  til kunden, men kun frekvensstabilisering til TSO.

Model 2: Aggregator leverer fleksibilitet

I samarbejde med en balanceansvarlig hjælper aggregatoren med fleksibilitet til elmarkederne i form af både forbrug og produktion fra kunden. (Jvf. forsøget med Eco Grid 2.0)

Model 3: Aggregator leverer fleksibilitet og el

Aggregator overtager elleverandørens rolle i forhold til kunden, og kan tilbyde både el og ydelser, hvor kunden bidrager med fleksibilitet. (jvf. forsøget med Best Greeen).

Læs mere i Markedsmodeller for aggregatorer