Allam-cyklussen: Forbrændingen af naturgas i oxygen gør, at der ikke dannes NOx. Temperaturen stiger, og brændstofforbruget reduceres.
Allam-cyklussen: Forbrændingen af naturgas i oxygen gør, at der ikke dannes NOx. Temperaturen stiger, og brændstofforbruget reduceres.

Foto : Kjersti Magnussen

Lovende ny metode til produktion af CO2-fri gaskraft

En ny forbrændingscyklus baseret på superkritisk CO2 som arbejdsmedium gør det enklere og mere rentabelt at producere strøm og hente klimagassen ud i koncentreret form.
Det at udskille CO2 fra forbrændingsgasser med høj virkningsgrad har været en teknologisk nød, der har været vanskelig at knække. Nu kan det at forbrænde naturgas på en miljøvenlig måde være et skridt i den rigtige retning takket være den engelske kemiingeniør Rodney John Allam.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.